Våre tjenester

Våre tjenester

Vi tar de fleste saker. Våre særlige satsningsområder er arbeidsrett, boligrett, kjøpsrett, barnerett, personskade, erstatningsrett og pengekravsrett.