Referansesaker

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og det andre badet fra 2011. Det ble opplyst at begge badene var utført av fagfolk. Like etter overtakelse oppstod det problemmer med badene og det viste seg at badene var utførte av ikke faglærte. Protector Forsikring avviste mangelskrav.Les mer

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Advokatfullmektig Andreas Ringstad hadde to saker som nylig ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og den andre krav om prisavslag grunnet fuktskader på brukt bobil. I begge saker fikk klientene fullt medhold.Les mer

Svindel med BankID – banken tapte i tingretten

Svindel med BankID – banken tapte i tingretten

En bank tok ut søksmål mot klient som ble bistått av advokatfullmektig Andreas Ringstad etter BankID svindel. Hun var blitt svindlet av daværende ektefelle for over 1 million kroner tilsammen. Banken skaffet seg pant i boligen og ønsket å tvangsselge huset. Advokatfullmektig Ringstad avskjærte inndrivelsen og banken tok ut søksmål. Det ble avsagt dom i Follo Tingrett som ga klient fullt medhold.Les mer

Klient fikk medhold i barnefordeling sak

Klient fikk medhold i barnefordeling sak

Vårt kontor ble kontaktet av en far som ønsket omsog for sitt barn. Moren var ikke egnet til å ha barnet. Det ble i saken brukt mye arbeid for å unngå en rettslig prøving av saken. Dette med hensyn til barnets beste. Etter mange runder med forhandlinger fikk klient på plass en avtale der han fikk omsorg for barnet. Dette etter at partene ikke var blitt enige på familievernkontoret.Les mer

Klient fikk medhold i entreprisesak

Klient fikk medhold i entreprisesak

Vår klient bygget en bygning som skulle bli en privat skole. Byggherre fremmet en rekke krav. Det ble fremsatt både mangelskrav og påstand om forsinkelser. Byggherre tilbakeholdt en betydelig del av kontraktssummen. Vårt kontor ble kontaktet av entreprenøren. Entreprisekontrakten ble gjennomgått av advokat Thor Gunnar Austin. Videre ble de fremsatte krav gjennomgått.Les mer

Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Vår klient hadde vært på ferie. Når klient kom tilbake fra ferien, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter. Naboen hevdet at det var gitt samtykke. Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet om ulovlig kapping av trærne. Det ble tatt ut stevning ved Sandefjord tingrett.Les mer

Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert for sopp og råteskader. Am Trust International Underweiters ltd avviste kravet. Advokat Thor Gunnar Austin tok ut stevning og førte saken i Larvik tingrett. Klient fikk medhold og fikk både prisavslag og erstatning, i tillegg til saksomkostningene.Les mer