Referansesaker

Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Vår klient hadde vært på ferie. Når klient kom tilbake fra ferien, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter. Naboen hevdet at det var gitt samtykke. Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet om ulovlig kapping av trærne. Det ble tatt ut stevning ved Sandefjord tingrett.Les mer

Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert for sopp og råteskader. Am Trust International Underweiters ltd avviste kravet. Advokat Thor Gunnar Austin tok ut stevning og førte saken i Larvik tingrett. Klient fikk medhold og fikk både prisavslag og erstatning, i tillegg til saksomkostningene.Les mer