Referansesaker

Klient fikk medhold i barnefordeling sak

Klient fikk medhold i barnefordeling sak

Vårt kontor ble kontaktet av en far som ønsket omsog for sitt barn. Moren var ikke egnet til å ha barnet. Det ble i saken brukt mye arbeid for å unngå en rettslig prøving av saken. Dette med hensyn til barnets beste. Etter mange runder med forhandlinger fikk klient på plass en avtale der han fikk omsorg for barnet. Dette etter at partene ikke var blitt enige på familievernkontoret.Les mer

Klient fikk medhold i entreprisesak

Klient fikk medhold i entreprisesak

Vår klient bygget en bygning som skulle bli en privat skole. Byggherre fremmet en rekke krav. Det ble fremsatt både mangelskrav og påstand om forsinkelser. Byggherre tilbakeholdt en betydelig del av kontraktssummen. Vårt kontor ble kontaktet av entreprenøren. Entreprisekontrakten ble gjennomgått av advokat Thor Gunnar Austin. Videre ble de fremsatte krav gjennomgått.Les mer

Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Vår klient hadde vært på ferie. Når klient kom tilbake fra ferien, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter. Naboen hevdet at det var gitt samtykke. Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet om ulovlig kapping av trærne. Det ble tatt ut stevning ved Sandefjord tingrett.Les mer

Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert for sopp og råteskader. Am Trust International Underweiters ltd avviste kravet. Advokat Thor Gunnar Austin tok ut stevning og førte saken i Larvik tingrett. Klient fikk medhold og fikk både prisavslag og erstatning, i tillegg til saksomkostningene.Les mer