Referansesaker

Motorhavari – klient ble frifunnet

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på bilen. Kjøpers advokat tok saken inn for Forbrukertvistutvalget og krevet heving av kjøpet, samt kr 50.000,- i erstatning.Les mer

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt da først og fremst hva som var årsaken til havariet og hvilken part som var å anse som ansvarlig.Les mer

Seier i Eidsivating Lagmannsrett

Seier i Eidsivating Lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto en privatperson etter avtaletvist knyttet til salg av en Lamborghini Gallardo i Eidsivating Lagmannsrett i november 2016, etter at motpart anket dommen fra tingretten som ga vår klient fullt medhold. Dom er nå avsagt og vår klient fikk fullt medhold og tilkjent fulle saksomkostninger, herunder erstatning på kr 180 000, forsinkelsesrenter og saksomkostninger.Les mer

Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man ønsker å fjerne et tre hos naboen er det viktig å ikke utføre ulovlig felling av treet. Austin påtok seg oppdraget og fikk til avtale om at treet skulle felles.Les mer