Referansesaker

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt da først og fremst hva som var årsaken til havariet og hvilken part som var å anse som ansvarlig.Les mer

Seier i Eidsivating Lagmannsrett

Seier i Eidsivating Lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto en privatperson etter avtaletvist knyttet til salg av en Lamborghini Gallardo i Eidsivating Lagmannsrett i november 2016, etter at motpart anket dommen fra tingretten som ga vår klient fullt medhold. Dom er nå avsagt og vår klient fikk fullt medhold og tilkjent fulle saksomkostninger, herunder erstatning på kr 180 000, forsinkelsesrenter og saksomkostninger.Les mer

Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man ønsker å fjerne et tre hos naboen er det viktig å ikke utføre ulovlig felling av treet. Austin påtok seg oppdraget og fikk til avtale om at treet skulle felles.Les mer

Heving grunnet uriktig kilometerstand

Heving grunnet uriktig kilometerstand

Advokat Andreas Ringstad hos Austin Lyngmyr bisto en klient i sak som omhandlet uriktig kilometerstand. Det ble oppdaget et avvik på 19 000 kilometer etter en gjennomgang av bilens historikk. Klient fikk hevet kjøpet.Les mer

Klient fikk tilbake kr 125 000 etter båtkjøp

Klient fikk tilbake kr 125 000 etter båtkjøp

Austin Lyngmyr ble kontaktet av en uheldig båtkjøper som opplevde alvorlige problemer med båten etter kjøpet. Kjøpesummen var på kr 540 000 og båten var omlag 9 år gammel. Klient fikk mindre problemer etter kjøpet, men var innstilt på å fikse noe ettersom båten tross alt ikke var ny. Tidligere utbedringer var ikke gjort tilfredsstillende og vår klient ble presentert en utbedringsregning på i overkant av kr 125 000. Dette var naturligvis ikke akseptablert for vår klient.Les mer

Bobil tok inn vann – klient fikk tilbake over kr 1 000 000

Bobil tok inn vann – klient fikk tilbake over kr 1 000 000

Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventninger man bør kunne ha til en ny bil. Hovedproblemet med bilen var at den tok inn vann. Til tross for to utbedringsforsøk klarte man å påvise lekkasje inn i bilen.Les mer