Referansesaker

Vant boligsak i retten

Vant boligsak i retten

Klient kontaktet vårt kontor etter at vedkommende hadde kjøpt bolig og oppdaget mangler ved baderommet. Det var ikke tegnet boligkjøperforsikring, og selger hadde ikke tegnet eierskifteforsikring. Advokat Brabrand prosederte saken i retten.Les mer

Motorhavari – klient ble frifunnet

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på bilen. Kjøpers advokat tok saken inn for Forbrukertvistutvalget og krevet heving av kjøpet, samt kr 50.000,- i erstatning.Les mer