Personskaderett

Vårt firma har betydelig erfaring med personskadesaker. Disse sakene kan være meget komplekse og krever ekspertise. Du bør derfor ikke stå alene med en personskadesak og du bør heller ikke overlate den til en advokat som ikke kan personskade. I disse sakene betaler som oftest forsikringen din advokatregning. Du har således meget lite å tape på å la deg bistå av en advokat som har spesialisert deg på personskade. Våre advokater har tyngre erfaring fra forsikringsbransjen og vet hva som er viktig å vektlegg. I personskadesaker tilbyr vi gratis vurdering av din sak. Send oss en henvendelse. Detter er helt uforpliktende. Du kan også lese våre artikler her eller på vår infoside advokatveiledning.no.

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet - Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens art og omfang kartlegges og man utarbeider en plan for videre fremdrift. Austin & Lyngmyr er spesialister på personskader. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstegangsvurdering eller konsultasjon.Les mer

Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? - Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er spesialister på erstatningsoppgjør ved personskader. Vi tilbyr gratis førstevurdering. Du kan gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring med personskadeoppgjør og vi har advokater som er fagspesialister på personskade. Denne artikkelen retter seg mot alle som har blitt påført personskade ved trafikkulykke. Ta gjerne kontakt med advokat for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.Les mer

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har er at du rett til advokatbistand. Etter skadeerstatningsloven § 3-1 har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Forsikringsselskapet er pliktig i henhold til lovgivningen å betale for dine advokatutgifter.Les mer

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like godt beskyttet mot skader og det kan ofte medføre alvorlige personskader. Det er viktig at du som skadelidt kjenner til dine rettigheter og hvordan personskader ved mopedulykke håndteres av forsikringsselskaper. Ta kontakt med en advokat som kan ivareta dine interesser og som sørger for at du får en korrekt erstatning.Les mer

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt med andre motorkjøretøy. Det er viktig at du kjenner dine rettigheter til erstatning ved personskade. Vårt advokatfirma har advokater som har personskade og erstatningsrett som sitt spesialfelt. Vi har håndtert mange scooterulykker. Ta gjerne kontakt med advokat for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.Les mer

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren skal stilles i samme økonomiske stilling som før skaden inntraff. Fotgjengeren har følgelig krav på å få dekket sitt fulle økonomiske tap. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma - vi har advokater som har har erstatningsrett og personskade som sitt spesialfelt. Samtalen vil være uforpliktende og du tilbys en gratis vurdering av saken.Les mer

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er ute, medfører det som regel store personskader. Som skadet fotgjenger bør du derfor kjenne til dine rettigheter til erstatning. Vårt advokatfirma har advokater med lang erfaring og som har personskade som sitt spesialfelt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.Les mer

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt. Som hovedregel har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom det foreligger ansvar i saken. Forsikringsselskapet betaler følgelig din advokatregning. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma og du vil bli kontaktet av en fagspesialist på personskade for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.Les mer

Erstatningsutmåling ved personskade

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som faktisk. Hvilke erstatningsposter har skadelidte krav på på? hvordan beregnes erstatningen konkret i den enkelte sak? hvilke regler og prinsipper styrer erstatningsutmålingen? Dette er noen av de spørsmålene som berøres i denne artikkelen. Vårt advokatfirma har lang erfaring med personskadeoppgjør og har fagspesialister som kjenner regelverket ut i fingerspissene. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken. Vi bistår klienter over hele landet.Les mer