Kontrakt og pengekravsrett

Kontraktsretten favner vidt. Ofte handler kontraktsretten om innholdet i en avtale og tolkning av dette. Hva var det egentlig som ble avtalt? Det er lenge lang rekke prinsipper og regler som kommer til anvendelse. Ofte vil det være slik at avtaleretten, kontraktsretten og pengekravsretten er vevd inn i hverandre. Dette er rettsområdet som henger sammen ganske ofte. Våre advokater jobber mye med kontrakts- og pengekravsrett. Vi bistår med sikring av pengekrav, i saker hvor det er tvist om pengekrav eller størrelsen på dette, og vi bistår også med innfordring av pengekrav. Ofte har du krav på dekning av advokatutgifter. Mot å betale en egenandel dekker forsikringen omlag 80% av utgiftene til advokat. Vi sjekker dette for deg.

Sende forliksklage for å sikre et krav

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav. Disse sakene er ofte realtert til kontrakt, avtale og erstatning. Skal du kreve noe fra noen, og de ikke frivillig godtar ditt krav, må du som regel veien om forliksrådet. Dersom kravet er bestridt, og/eller kravet er over kr 30 000 vil du kunne være tjent med å la oss bistå deg. I mindre saker er det imidlertid ikke lønnsomt å bruke advokat.Les mer

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til å sende begjæring om utlegg slik at du får tiblake pengene dine. Dersom det oppstår tvist med motparten bistår vi deg naturligvis med å få dom for ditt pengekrav.Les mer