Kjøpsrett

Austin Lyngmyr er et av få advokatfirma i Norge som har spesialisert seg på kjøpsrett. Kjøpsretten er nært knyttet til avtale – og kontraktsretten. Det er avtalefrihet som gjelder i vårt land og rettsystem. Bakgrunnsretten finner man i kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og andre kilder som alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper og rettspraksis. Sakene vi jobber med er i all hovedsak knyttet til reklamasjon, prisavslag, erstatning og heving etter kjøp av bil, båt, bobil, campingvogn og andre kostbare gjenstander. I utgangspunktet er ingen sak for stor, og ingen sak for liten. Vi mener imidlertid at det er vanskelig å forsvare advokatbistand på saker hvor den økonomiske interessen er under kr 20 000 – 30 000.

Advokat/partner Kjetil Lyngmyr er hovedansvarlig for kjøpsrett. Lyngmyr jobber med kontrakt – og kjøpsrett i det daglige, og han er spesialisert innen fagfeltet.

Nedenfor vil du finne flere fagartikler produsert av våre advokater. Vi tar for oss flere sentrale emner innen kjøpsretten og tilbyr på denne måten forbrukervennlige tips og råd til leseren. Kanskje har du en sak hvor du trenger bistand? Da vil du være tjent med å velge en advokat som er spesialisert på kjøpsrett. Vi kan hjelpe deg. I denne type saker dekker forsikringen utgifter til advokat. Klienten betaler kun egenandel. Les gjerne våre artikler og ta kontakt for en uforpliktende og gratis førstevurdering.

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak - henvendelser. Vi har derfor god kompetanse på bilsaker. Om man kan heve er ofte ingen enkel avgjørelse. Det er skjønnsmessig og små momenter kan være viktige. For å gi publikum et godt tilbud har vi innført en GRATIS sjekk på om det er mulig å heve et bilkjøp. Vi kan naturligvis ikke gi en uttømmende og absolutt vurdering, men med våre vederlagsfri førstevurdering får du med deg noen tips på veien, så avgjør du selv hva som er neste skritt. Vurderingen vil du få per epost om du gir en konkret beskrivelse av din sak til oss på post@aladvokat.no eller ved å benytte et av kontaktpunktene på nettsiden vår. Du må angi følgende: type bil, kilometerstand, årsmodell og en beskrivelse av hva som er feil. Legg gjerne ved link til finn - annonse og kopi av kjøpekontrakt. Trenger du hjelp står vi naturligvis til din disposisjon, men da etter at uttrykkelig avtale om dette er inngått. Av kapasitetshensyn gjelder tilbudet om gratis sjekk saker der bilen kostet minimum kr 50 000. Nedenfor følger en del punkter om hva som kan være greit å ha med seg i hevingsvurderingen. Les gjerne dette og våre øvrige artikler som kan være til god hjelp.Les mer

Heving av kjøp

I de tilfeller det foreligger en vesentlig mangel kan det være akteult med heving av kjøp. Vi kan gi deg kvalifisert bistand i saker om heving av kjøp. Vurderingen er ofte vanskelig, og noe skjønnspreget. Ved større verdier og konsekvenser ønsker derfor mange å bruke advokat for å maksimere muligheten for å vinne frem.Les mer