Kjøpsrett

Austin Lyngmyr er et av få advokatfirma i Norge som har spesialisert seg på kjøpsrett. Kjøpsretten er nært knyttet til avtale – og kontraktsretten. Det er avtalefrihet som gjelder i vårt land og rettsystem. Bakgrunnsretten finner man i kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og andre kilder som alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper og rettspraksis. Sakene vi jobber med er i all hovedsak knyttet til reklamasjon, prisavslag, erstatning og heving etter kjøp av bil, båt, bobil, campingvogn og andre kostbare gjenstander. I utgangspunktet er ingen sak for stor, og ingen sak for liten. Vi mener imidlertid at det er vanskelig å forsvare advokatbistand på saker hvor den økonomiske interessen er under kr 20 000 – 30 000.

Advokat/partner Kjetil Lyngmyr er hovedansvarlig for kjøpsrett. Lyngmyr jobber med kontrakt – og kjøpsrett i det daglige, og han er spesialisert innen fagfeltet.

Nedenfor vil du finne flere fagartikler produsert av våre advokater. Vi tar for oss flere sentrale emner innen kjøpsretten og tilbyr på denne måten forbrukervennlige tips og råd til leseren. Kanskje har du en sak hvor du trenger bistand? Da vil du være tjent med å velge en advokat som er spesialisert på kjøpsrett. Vi kan hjelpe deg. I denne type saker dekker forsikringen utgifter til advokat. Klienten betaler kun egenandel. Les gjerne våre artikler og ta kontakt for en uforpliktende og gratis førstevurdering.

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært kondemnert uten å få tilstrekkelige opplysninger? Da kan det lønne seg å ta kontakt med oss.Les mer

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer på hva FTU er for noe. Våre advokater har mye erfaring med FTU - saker. I denne artikkelen gir vi nærmere innblikk i hva FTU er. Bør du bruke advokat? Det kommer an på flere faktorer vi også skal skrive litt mer om nedenfor.Les mer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når man har kjøpt bil fra en privatperson. Flere av henvendelsene til oss dreier seg om dette temaet og vi velger derfor og skrive en artikkel om utgangspunktene ved bilkjøp mellom privat.Les mer

Heving av bilkjøp fra forhandler

Heving av bilkjøp fra forhandler

Når selger er forhandler er terskelen for heving av bilkjøp lavere enn i andre tilfeller. Dette fremgår delvis av lovens ordlyd og er nylig også slått fatt i en dom fra Høyesterett. Kjøper man som privatperson bil fra en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukervernet og styrkeforholdet mellom partene tilsier at det bør være noe lavere terskel enn i andre typer handler. Mange bilkjøpere lar bilselger fikse i det "uendelig". I de fleste tilfeller har imidlertid bare selger to forsøk på å fikse samme mangel. Dersom mangelen ikke er av "uvesentlig" karakter vil man kunne vinne frem med heving av bilkjøpet.Les mer

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med bakgrunn i Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Austin Lyngmyr jobber mye med Forbrukerkjøpsloven knyttet til saker på bil, båt, bobil og campingvogner. I denne artikkelen skal vi skrive en del om hva du kan kreve i medhold av Forbrukerkjøpsloven.Les mer

Mangel og heving av bilkjøp – hvordan får man kjøpesummen tilbake?

Etter bilkjøp er det en viss risiko for at ting kan gå galt. Dersom bilen har en mangel lurer mange på hva de bør gjøre, og hva de har krav på. Heving av bilkjøp er en av "valgmulighetene" når bilen har en mangel. Heving av bilkjøp innebærer i praksis at du får kjøpesummen tilbake. Men, hva skal til og hvordan foregår det i praksis?Les mer

Bilkjøp privat – dine rettigheter ved feil og mangler

Ved bilkjøp privat tenker vi her på den type kjøp og salg som foregår mellom privatpersoner. Typisk utgangspunkt for bilkjøp privat er finn.no sine annonser. I dag finner de fleste bilen sin på finn.no, og det skilles mellom private selgere og profesjonelle selgere. Veldig mange tror at man er tilnærmet rettsløs etter bilkjøp fra privatpersoner. Slik er det ikke, selv om det skal noe mer til. Vi skal i denne artikkelen redegjøre for situasjonen omkring bilkjøp privat - hva er dine rettigheter som kjøper?Les mer

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak - henvendelser. Vi har derfor god kompetanse på bilsaker. Om man kan heve er ofte ingen enkel avgjørelse. Det er skjønnsmessig og små momenter kan være viktige. For å gi publikum et godt tilbud har vi innført en GRATIS sjekk på om det er mulig å heve et bilkjøp. Vi kan naturligvis ikke gi en uttømmende og absolutt vurdering, men med våre vederlagsfri førstevurdering får du med deg noen tips på veien, så avgjør du selv hva som er neste skritt. Vurderingen vil du få per epost om du gir en konkret beskrivelse av din sak til oss på post@aladvokat.no eller ved å benytte et av kontaktpunktene på nettsiden vår. Du må angi følgende: type bil, kilometerstand, årsmodell og en beskrivelse av hva som er feil. Legg gjerne ved link til finn - annonse og kopi av kjøpekontrakt. Trenger du hjelp står vi naturligvis til din disposisjon, men da etter at uttrykkelig avtale om dette er inngått. Av kapasitetshensyn gjelder tilbudet om gratis sjekk saker der bilen kostet minimum kr 50 000. Nedenfor følger en del punkter om hva som kan være greit å ha med seg i hevingsvurderingen. Les gjerne dette og våre øvrige artikler som kan være til god hjelp.Les mer

Heving av kjøp

I de tilfeller det foreligger en vesentlig mangel kan det være akteult med heving av kjøp. Vi kan gi deg kvalifisert bistand i saker om heving av kjøp. Vurderingen er ofte vanskelig, og noe skjønnspreget. Ved større verdier og konsekvenser ønsker derfor mange å bruke advokat for å maksimere muligheten for å vinne frem.Les mer