Kjøpsrett

Austin Lyngmyr er et av få advokatfirma i Norge som har spesialisert seg på kjøpsrett. Kjøpsretten er nært knyttet til avtale – og kontraktsretten. Det er avtalefrihet som gjelder i vårt land og rettsystem. Bakgrunnsretten finner man i kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og andre kilder som alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper og rettspraksis. Sakene vi jobber med er i all hovedsak knyttet til reklamasjon, prisavslag, erstatning og heving etter kjøp av bil, båt, bobil, campingvogn og andre kostbare gjenstander. I utgangspunktet er ingen sak for stor, og ingen sak for liten. Vi mener imidlertid at det er vanskelig å forsvare advokatbistand på saker hvor den økonomiske interessen er under kr 20 000 – 30 000.

Advokat/partner Kjetil Lyngmyr er hovedansvarlig for kjøpsrett. Lyngmyr jobber med kontrakt – og kjøpsrett i det daglige, og han er spesialisert innen fagfeltet.

Nedenfor vil du finne flere fagartikler produsert av våre advokater. Vi tar for oss flere sentrale emner innen kjøpsretten og tilbyr på denne måten forbrukervennlige tips og råd til leseren. Kanskje har du en sak hvor du trenger bistand? Da vil du være tjent med å velge en advokat som er spesialisert på kjøpsrett. Vi kan hjelpe deg. I denne type saker dekker forsikringen utgifter til advokat. Klienten betaler kun egenandel. Les gjerne våre artikler og ta kontakt for en uforpliktende og gratis førstevurdering.

Båtadvokat – bistand fra advokat med særlig kompetanse i båtsaker

Båtadvokat – bistand fra advokat med særlig kompetanse i båtsaker

Båt er ofte kostbart i innkjøp, noe som igjen tilsier at feil og mangler på båt kan bli dyrt. Særlig i hevingssaker står det mye penger på spill, men også saker om prisavslag og erstatning kan by på betydelige summer. I kjøpsretten, herunder i båtsaker, er det mange vanskelig grensedragninger og frister å forholde seg til. På denne bakgrunn velger mange å sette bort saken til en båtadvokat.Les mer

Biladvokat – hjelp fra våre biladvokater i din sak

Biladvokat – hjelp fra våre biladvokater i din sak

Mange saker på bil og andre kjøretøy handler om feil og mangler av mindre karakter. Dersom mangelen er av økonomisk begrenset verdi vil man ofte være tjent med å forsøke å løse saken på egenhånd eller ved hjelp av Forbrukerrådet. I saker om heving eller betydelige beløp i forhold til prisavslag og erstatning vil du imidlertid kunne være tjent med å la deg bistå av en advokat, og kanskje aller helst det vi kan kalle en biladvokat.Les mer

Problemer med drev på båt?

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev. Dersom du opplever problemer med drev på en båt du nylig har kjøpt kan du ha et mangelskrav ovenfor selger. Da er det viktig å gå frem på riktig måte.Les mer

Båtsak i Forbrukerrådet

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.Les mer

Advokat ved reklamasjon og heving av bilkjøp

Advokat ved reklamasjon og heving av bilkjøp

Du har kjøpt bil, ønsker å heve bilkjøpet og tar saken selv. Det er mulig. Men, hvem tar du kontakt med om du ønsker profesjonell bistand? Noen pusser opp badet sitt selv fra A til Å, andre velger å sette det bort til fagfolk. Resultatet blir ofte best da. Slik er det ofte med juridiske tjenester også. Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS er et av få advokatfirma i Norge som har spesialisert seg på bilsaker og kjøpsrett. Foruten NAF advokat er det ikke mange advokatselskaper som har særlig kompetanse på bilsaker. Vi får ofte spørsmål om vi er NAF advokat, noe vi ikke er. Vi er imidlertid et privat advokatfirma som tilbyr særlig kompetanse på bilsaker. Kompetansen er bygget opp gjennom utdannelse, kursing og ikke minst betydelig erfaring med behandling av bilsaker. Vurder å velge oss om du skal heve bilkjøpet.Les mer

Erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg

Erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg

Kjøp og salg av biler skjer i stor utstrekning. Som oftest går dette helt fint. En problemstilling vi har hatt en del saker på er der hvor en kjøper inngår bindende avtale med selger, men så trekker seg i ettertid. Da blir det spørsmål om erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg.Les mer

Heving av bobilkjøp

Heving av bobilkjøp

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike kjøp greit, men ikke alltid. Gjengangertemaer er gjentatte vannlekkasjer, vannlekkasjer som ikke lar seg utbedre, motorfeil, elektriske problemer, retting som ikke fører frem og så videre. Enten du har kjøpt bobil av privatperson eller fra forhandler vil du potensielt kunne ha en hevingssak selv om bobilen er solgt "som den er" eller med lignende forbehold. I denne artikkelen skriver vi litt om hva som kan være greit å tenke over. Vi tillater oss også å strekke ut en hjelpende hånd til deg som vurderer å bruke en advokat som virkelig kan bobilsaker.Les mer

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært kondemnert uten å få tilstrekkelige opplysninger? Da kan det lønne seg å ta kontakt med oss.Les mer

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer på hva FTU er for noe. Våre advokater har mye erfaring med FTU - saker. I denne artikkelen gir vi nærmere innblikk i hva FTU er. Bør du bruke advokat? Det kommer an på flere faktorer vi også skal skrive litt mer om nedenfor.Les mer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når man har kjøpt bil fra en privatperson. Flere av henvendelsene til oss dreier seg om dette temaet og vi velger derfor og skrive en artikkel om utgangspunktene ved bilkjøp mellom privat.Les mer