Erstatning

Alle våre advokater har erfaring med erstatningsrett. Erstatningretten favner svært vidt, både i og utenfor kontraktsforhold. I norsk rett gjelder et prinsipp om at økonomisk tap skal erstattes av skadevolderen, så lenge det er sammenheng mellom skaden/tapet og handlingen som er utført av skadevolden. Forutsetningen er at det kan påvises et tap og at vedkommende har utvist tilstrekkelig skyld. Videre finnes det en rekke lovfestede muligheter for erstatning. Lurer du på om du kan ha krav på erstatning i en eller annen forbindelse? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende vurdering. Vi sjekker om du kan få dekket utgiftene til advokat.