Boligrett

Boligtvister er et av områdene vi har valgt å spesialisere oss på. Advokat/partner Thor Gunnar Austin har hovedansvaret for boligsaker i vårt firma. Han har jobbet med boligrett i en årrekke hvilket har medført en betydelig erfaring med å prosedere boligsaker for domstolene. Vi synes boligsaker er både viktige, spennende og engasjerende. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt å satse tungt på boligrett, og da særlig saker mot eierskifteselskapene. Mange opplever å få sin klage avvist helt, eller tilbud om et dårlig forlik. Det kan være flere hundretusen å tjene på å ta kontakt med en advokat som kan boligrett. Vi har flere advokater som jobber med boligrett hver eneste dag og vi tar gjerne imot din henvendelse. Den første kontakten med oss er uforpliktende. Ta kontakt så sjekker vi om du har en sak. I boligsaker dekkes utgifter til advokat av din forsikring. Du betaler kun egenandel. Dette hjelper vi deg med å søke om. Les gjerne mer om boligrett i artiklene nedenfor. Du kan også besøke vår infoside advokatveiledning.no.

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i tilknytning til slik oppføring. Den andre hovedgruppen er avaler som omfatter både retten til grunnen og oppføring av ny bolig. Forutsetingen for at avtalen skal gå under bustadoppføringslova er at det på avtaletiden står igjen arbeid som entreprenøren har påtatt seg å utføre. Avhengingsloven kommer inn der avtalen omfatter retten til grunnen og eventuelt en bolig uten at entreprenøren skal stå for arbeid etter at avtalen er gjort. Bustadoppføringslova kommer også til anvendelser på avtaler som omfatter vesentlig oppbygning av en bolig. Det er en høy andel av nyoppførte boliger som har feil og mangler.Les mer

Mangel ved bolig – hva skal man huske på

Mangel ved bolig – hva skal man huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende rettspraksis på området og våre boligadvokater er oppdatert på utviklingen. Vi vil her påpeke hva man bør gjøre når det foreligger en mangel ved bolig.Les mer