Boligrett

Boligtvister er et av områdene vi har valgt å spesialisere oss på. Advokat/partner Thor Gunnar Austin har hovedansvaret for boligsaker i vårt firma. Han har jobbet med boligrett i en årrekke hvilket har medført en betydelig erfaring med å prosedere boligsaker for domstolene. Vi synes boligsaker er både viktige, spennende og engasjerende. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt å satse tungt på boligrett, og da særlig saker mot eierskifteselskapene. Mange opplever å få sin klage avvist helt, eller tilbud om et dårlig forlik. Det kan være flere hundretusen å tjene på å ta kontakt med en advokat som kan boligrett. Vi har flere advokater som jobber med boligrett hver eneste dag og vi tar gjerne imot din henvendelse. Den første kontakten med oss er uforpliktende. Ta kontakt så sjekker vi om du har en sak. I boligsaker dekkes utgifter til advokat av din forsikring. Du betaler kun egenandel. Dette hjelper vi deg med å søke om. Les gjerne mer om boligrett i artiklene nedenfor. Du kan også besøke vår infoside advokatveiledning.no.

Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det være hensiktsmessig å vite mer om hvordan du ligger an og eventuelt engasjere en advokat som kan problemstillingen.Les mer

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd og gitt selgersiden medhold. Situasjonen rundt skjeggkre er fortsatt noe uavklart. Tiden hvor forsikringsselskapene betalte ut store summer uten kamp er imidlertid over.Les mer

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmesler gitt i medhold av plan og bygningsloven. Kjernen i ansvaret er at det blir foretatt nødvendig kontroll for å sikre utførelse og for gjennomføring av sluttkontroll med sikte på ferdigattest. Høyesterett har i en dom i 2015 (Rt 2015-276, fastslått at svikt i kontroll kan medføre erstatningsansvar.Les mer

Erstatning ved ulovlig felling av trær

Erstatning ved ulovlig felling av trær

Vi opplever stadig at klienter henvender seg til vårt kontor for bistand etter at naboen har foretatt ulovlig felling av trær. I de tilfellene der en kommer hjem og ser at naboen rett og slett har tatt seg til rette, saget og felt trær på tomten oppleves med stor frustrasjon. Det er mange som opplever dette som et stort overtramp og som et overgrep. Trær kan være svært verdifulle. Verdien kan ligge i at treet er av en bestemt art eller at treet har skjermet innsyn eller har gitt eiendommen et bestemt særpreg som i seg selv er en verdi. Du kan derfor ha krav på erstatning dersom naboen har foretatt ulovlig felling av trær.Les mer

Eierskifte – feil og mangler ved bolig

Eierskifte – feil og mangler ved bolig

En av de største investeringer private personer gjør er kjøp av bolig. I mange tilfeller er det feil og mangler ved boligen. Noen er så grove at det kan betegnes som boligsvindel. Feil og mangler kan være forsøkt tildekket. Vår erfaring er at både NCL og Protector Forsikring avviser mange krav uten tilstrekkelig grunnlag til å avvise kravene.Les mer

Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Alle har naboer og det er vanskelig å velge hvem man får som nabo. Enkelte naboforhold kan bli vanskelige fordi naboen ikke vil ta hensyn eller følge lover og regler. Det kan være byggetiltak, støy, veirett og mange andre forhold, blant annet trær. I denne artikkel skal vi se nærmere på krav om felling av naboens trær.Les mer

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring i Protector eller Amtrust International. Eierskifteforsikring kan gi en falsk trygghet. Når det er påvist feil og mangler er det svært ofte at boligkjøpere får avslag på eierskifteforsikring. Det blir da ofte en omfattende prosess for å få igjennom sine krav. I denne artikkel vil vi gi noen gode råd ved avslag på eierskifteforsikring.Les mer

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke er ulovlig skadeverk. En slik handling medfører erstatningsansvar. I mange saker kan det bli erstatning på flere hundretusenkroner. I denne artikkel vil vi ta for oss de grunnleggende regler om felling av trær på naboeiendommen som er gjort uten samtykke.Les mer

Bygg- og entrepriserett

Bygg- og entrepriserett

Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert blir det inngått utførelseskontrakter, hvor entreprenøren skal bygge det oppdragsgiver har prosjektert. Hvor entreprenøren skal har ansva for å prosjektere det arbeid han skal utføre, blir det inngått totalentreprisekontrakter. I noen avtaler skal også entreprenøren bygge videre på andres arbeid. Det kan være en som har ansvar for grunnarbeidene, og en som har ansvar over grunnmur. Om det da oppstår en mangel er det viktig å få plassert ansvaret riktig.Les mer