Blogg

Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på en trygg hverdag i skolen, dette fremgår klart av opplæringsloven.Les mer

Osloadvokat – Austin Lyngmyr & Co

Osloadvokat – Austin Lyngmyr & Co

Austin Lyngmyr & Co tilbyr advokater i Oslo med spisskompetanse. Vårt firma er bygget opp med dyktige advokater som holder ett høyt faglig nivå. Dette er et resultat av at våre advokater arbeider med utvalgte rettsområder. Austin Lyngmyr & Co ønsker å tilby dyktige osloadvokater som har store interesse for sine fagfelt.Les mer

ID-tyveri

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt for ID-tyveri i løpet av de siste to årene. ID-kriminalitet er en vestbransje og den utføres i økende grad av organiserte kriminelle på tvers av landegrensene.Les mer

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da ofte blir stilt er hvilke argumenter som er relevante når man skal forhandle om sluttpakke?Les mer

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang erfaring fra flere av de største forsikringsselskaper i landet. Dermed vet vi hvordan selskaper tenker ved skadeoppgjør og hva forsikringskunden må passe på.Les mer

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i Help. Vi blir kontaktet av mange som føler at de ikke får tilstrekkelig bistand.Les mer