Blogg

Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

Klient hadde kjøpt en bolig med flere mangler. Ved kjøpet av boligen hadde klient tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24. Legal 24 mente at saken mot eierskifteforsikringen ikke kunne føre frem. Selv om klient hadde tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24, avviste Legal 24 mer bistand og avsluttet saken. Advokat Thor Gunnar Austin ble så kontaktet av klient.Les mer

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at du fysisk må dra til advokaten og snakke om saken over et bord. Svært mye i en bilsak dreier seg om kontrakten, annonsen og korrespondanase forut for - og i etterkant - av bilkjøpet. Det meste av dette kan du enkelt formidle til advokaten din per telefon og e-post. Du er således ikke henvist til å bruke den lokale advokaten på hjørnet som driver med alt i fra A - Å. Velger du å engasjere en biladvokat fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS har du engasjert en advokat med "olje på fingrene". Vi jobber svært mye med bilsaker og har kompetansen du leter etter.Les mer

Tomtefeste – Austin Lyngmyr & Co

Tomtefeste – Austin Lyngmyr & Co

I juni 20015 ble det vedtatt ny tomtefestelov. Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil et mål. I følge tomtefesterforbundet finnes det mellom 300 000 og 350 000 tomtefestekontrakter. Mange festere har mottatt brev om oppregulering av tomtefesteavgiften det ikke er grunnlag for.Les mer

Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på en trygg hverdag i skolen, dette fremgår klart av opplæringsloven.Les mer

Osloadvokat – Austin Lyngmyr & Co

Osloadvokat – Austin Lyngmyr & Co

Austin Lyngmyr & Co tilbyr advokater i Oslo med spisskompetanse. Vårt firma er bygget opp med dyktige advokater som holder ett høyt faglig nivå. Dette er et resultat av at våre advokater arbeider med utvalgte rettsområder. Austin Lyngmyr & Co ønsker å tilby dyktige osloadvokater som har store interesse for sine fagfelt.Les mer

ID-tyveri

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt for ID-tyveri i løpet av de siste to årene. ID-kriminalitet er en vestbransje og den utføres i økende grad av organiserte kriminelle på tvers av landegrensene.Les mer

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da ofte blir stilt er hvilke argumenter som er relevante når man skal forhandle om sluttpakke?Les mer

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang erfaring fra flere av de største forsikringsselskaper i landet. Dermed vet vi hvordan selskaper tenker ved skadeoppgjør og hva forsikringskunden må passe på.Les mer