Andre saksområder

Fant du ikke det du lette etter? Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS jobber med mange flere områder enn selve hovedområdene. Vi jobber bredt og tar også imot saker i flere andre kategorier. Vær derfor ikke redd for å ta kontakt med oss for å høre om vi kan bistå i din sak. Har vi ikke kompetansen på huset kan vi kanskje hjelpe deg videre. Vårt firma samarbeider med flere andre advokatkontorer. Ikke nøl med å ta kontakt for å forhøre deg.

Advokathjelp forsikringsoppgjør

Forsikringsrett er et område som kan by på mange juridiske utfordringer. Det kan være vanskelig for en privatperson å vurdere om avslag fra forsikringen er riktig. Har du fått avslag på forsikringen eller ønsker å klage på forsikringsoppgjør? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som er spesialister innenfor forsikringsrett og kjenner forsikringsselskapenes strategi og saksbehandling.Les mer

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering på om du har en sak å gå videre med eller en uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet. Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS har advokater som har spesialisert seg innenfor forsikringsrett og barnerett. Har du fått avslag på barneforsikring kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering saken eller uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Avslag på forsikring – advokatbistand

Har du fått avslag på forsikringsdekning og er uenig med forsikringsselskapets standpunkt? Da bør du ta en nærmere titt på denne artikkelen. Austin & Lyngmyr Advokatfirma har spesialister som har særskilt kompetanse på forsikringsrett. Vi har advokater som har lang fartstid hos forsikringsselskaper og som kjenner bransjen fra innsiden. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller gratis førstegangsvurdering.Les mer

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved skadeoppgjøret. En anklage om forsikringssvik gir store følger da det blir avslag på forsikring. I denne artikkel skal vi se nærmere på bevisreglene når det gjelder påstand om svik ved tegning av forsikring.Les mer

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste tegner uføreforsikring for å sikre seg økonomisk dersom man skulle være uheldig å falle ut av arbeidslivet. Da kan det være ekstra tungt dersom det kommer et avslag fra forsikringsselskapet. Ta kontakt med en av våre advokater som er fagspesialister på forsikringsrett for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.Les mer

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest før man kan utøve yrket. Dersom du pågrunn av ulykke eller sykdom har fått utstedt en udyktighetserklæring, og den anses som varig og permanent, kan du ha krav på utbetaling under loss of lisence forsikring. Vi har advokater som er fagspesialister på forsikringsrett. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.Les mer

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da dette får så store konsekvenser for forsikringstaker er det i forsikringsavtaleloven strenge regler om å varsle.Les mer