Andre saksområder

Fant du ikke det du lette etter? Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS jobber med mange flere områder enn selve hovedområdene. Vi jobber bredt og tar også imot saker i flere andre kategorier. Vær derfor ikke redd for å ta kontakt med oss for å høre om vi kan bistå i din sak. Har vi ikke kompetansen på huset kan vi kanskej hjelpe deg videre. Vårt firma samarbeider med flere andre advokatkontorer. Ikke nøl med å ta kontakt for å forhøre deg.

Id tyveri – gratis advokathjelp

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id tyveri. Her vil vi komme med noen gode råd. Det kan også være lurt å få gratis advokathjelp ved id tyveri.Les mer

Felle eget tre – nye regler

Felle eget tre – nye regler

Småhusplanen for Oslo ble endret i 2013, og i februar 2016 ble det fattet vedtak om at planen vedtas. Dette har ført til flere faktiske endringer i hva en del Oslo-borgere kan gjøre med trær – på sin egen tomt. Småhusplanen gjelder 29 000 eiendommer i Oslo. Det er ikke lenger fritt frem for rettmessige eier hva gjelder å hugge eget tre på egen tomt.Les mer

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne kontakt med våre forsikringsadvokater for en gratis førstevurdering eller uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk? - ta kontakt med vår forsikringsavdeling som består av advokater med forsikringsrett som sitt spesialfelt. Vi tilbyr en gratis førstegangsvurdering av saken. Du kan også ringe oss for en gratis telefonsamtale.Les mer

Advokat ved skilsmisse

Advokat ved skilsmisse

Statistikken viser at mange ekteskap ender med skilsmisse. Hva årsaken til skilsmissen er har liten betydning for den økonomiske fordelingen. En skilsmisse er ofte vanskelig både følelsesmessig og økonomisk. Det er lurt å ta kontakt med en advokat ved skilsmisse. Det er mange uklare begreper og det er gjerne noe kompliserte regler og utregninger som må foretas for at skilsmisseoppgjør skal gjøres riktig. Våre advokater arbeider med skifteoppgjør ved skilsmisse. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.Les mer

Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entreprise omhandler kontrakter i bygg- og anleggsnæringen. Flere NS-avtaler regulerer forholdet mellom entreprenør og byggherre. I tillegg er bygg- og anleggsnæringen underlagt omfattende offentlig regulering. Våre entrepriserettsadvokater ser ofte at konflikter oppstår fordi man ikke har god nok kunnskap om NS-avtaler og ikke har gode nok avtaler å forholde seg til.Les mer

Advokathjelp forsikringsoppgjør

Forsikringsrett er et område som kan by på mange juridiske utfordringer. Det kan være vanskelig for en privatperson å vurdere om avslag fra forsikringen er riktig. Har du fått avslag på forsikringen eller ønsker å klage på forsikringsoppgjør? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som er spesialister innenfor forsikringsrett og kjenner forsikringsselskapenes strategi og saksbehandling.Les mer

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering på om du har en sak å gå videre med eller en uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet. Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS har advokater som har spesialisert seg innenfor forsikringsrett og barnerett. Har du fått avslag på barneforsikring kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering saken eller uforpliktende telefonsamtale.Les mer