Andre saksområder

Fant du ikke det du lette etter? Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS jobber med mange flere områder enn selve hovedområdene. Vi jobber bredt og tar også imot saker i flere andre kategorier. Vær derfor ikke redd for å ta kontakt med oss for å høre om vi kan bistå i din sak. Har vi ikke kompetansen på huset kan vi kanskje hjelpe deg videre. Vårt firma samarbeider med flere andre advokatkontorer. Ikke nøl med å ta kontakt for å forhøre deg.

Mistenkt for fusk? Velg en advokat med rett kompetanse

For de fleste som blir mistenkt for juks er det en stor belastning å stå i saken alene. Fra saken blir reist har du krav på GRATIS advokat, dekket av skolen. Dette gjelder på høgskole og universitet. Advokatene i Austin Lyngmyr har gjennom mange år bistått uheldige og ulykkelige studenter i skolesaker. Velg en advokat som kan sakstypen. Vi treffes på post@aladvokat.no eller tlf 24 02 20 20.Les mer

Behandling av personopplysninger i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS

Når du er i kontakt med oss, for eksempel som privatklient eller som kontaktperson hos en selskapsklient behandler Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.Les mer

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik i de tilfeller det er håp om at en sak kan finne sin løsning. Vår erfaring er at vi klarer å løse de fleste sakene, men ikke alle. Noen ganger må dommeren avgjøre hvem som skal få rett. Man må merke seg at dommeren avgjør saken, ikke advokatene, selv om advokatene naturligvis står på for å ivareta klientens interesser. Ved stevning til tingretten velger de fleste å la seg bistå av en advokat. Årsaken til at saken blir gjenstand for behandling i retten varierer. Når to parter er uenige om faktum og/eller jussen i saken er det ofte et signal om at det er en viss tvil i saken. Det har formodningen for seg at en opplagt sak ikke trenger behandling i tingretten, selv om det nok også forekommer. Å "true" med rettslige skritt og bringe saken inn for retten ved stevning kan være motivert av taktikk og strategi. Man kan heller ikke utelukke at enkelte bommer på juss og faktum, noe som igjen gjør at man får en overdreven tro på egen sak. I atter andre tilfeller er saken rett og slett vanskelig å vurdere og kanskje kan så lite som en enkel vitneforklaring tippe saken i den ene eller den andre retningen. Partene er da, mer eller mindre bevisst, enige om at domstolen må avgjøre hvem som skal få rett. Mange av sakene som behandles er slik, det er små marginer som avgjør om dommen går i den ene eller andre retningen. Dette kan det være smart å ha et ydmykt forhold til slik at man er i stand til å takle dommen, uansett utfall.Les mer

Id tyveri – gratis advokathjelp

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id tyveri. Her vil vi komme med noen gode råd. Det kan også være lurt å få gratis advokathjelp ved id tyveri.Les mer

Felle eget tre – nye regler

Felle eget tre – nye regler

Småhusplanen for Oslo ble endret i 2013, og i februar 2016 ble det fattet vedtak om at planen vedtas. Dette har ført til flere faktiske endringer i hva en del Oslo-borgere kan gjøre med trær – på sin egen tomt. Småhusplanen gjelder 29 000 eiendommer i Oslo. Det er ikke lenger fritt frem for rettmessige eier hva gjelder å hugge eget tre på egen tomt.Les mer

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne kontakt med våre forsikringsadvokater for en gratis førstevurdering eller uforpliktende telefonsamtale.Les mer

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk? - ta kontakt med vår forsikringsavdeling som består av advokater med forsikringsrett som sitt spesialfelt. Vi tilbyr en gratis førstegangsvurdering av saken. Du kan også ringe oss for en gratis telefonsamtale.Les mer

Advokat ved skilsmisse

Advokat ved skilsmisse

Statistikken viser at mange ekteskap ender med skilsmisse. Hva årsaken til skilsmissen er har liten betydning for den økonomiske fordelingen. En skilsmisse er ofte vanskelig både følelsesmessig og økonomisk. Det er lurt å ta kontakt med en advokat ved skilsmisse. Det er mange uklare begreper og det er gjerne noe kompliserte regler og utregninger som må foretas for at skilsmisseoppgjør skal gjøres riktig. Våre advokater arbeider med skifteoppgjør ved skilsmisse. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.Les mer

Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entreprise omhandler kontrakter i bygg- og anleggsnæringen. Flere NS-avtaler regulerer forholdet mellom entreprenør og byggherre. I tillegg er bygg- og anleggsnæringen underlagt omfattende offentlig regulering. Våre entrepriserettsadvokater ser ofte at konflikter oppstår fordi man ikke har god nok kunnskap om NS-avtaler og ikke har gode nok avtaler å forholde seg til.Les mer