Stian S. Jensen

Stian S. Jensen

Advokat

Telefon: 91 90 22 22

E-post: stian.jensen@aladvokat.no

Arbeidsområder: Kjøpsrett, arbeidsrett, forskringsrett

Stian Jensen har mange års erfaring fra forsikringsbransjen. Jensen har innen forsikring jobbet med flere problemstillinger knyttet til kjøp- og salg av bolig/ kjøretøy, nabokonflikter og generelt konflikter som kommer inn under forsikringsbransjens rettshjelpsdekning. Han har særlig god kjennskap til rettshjelp – produktet. Hos Austin Lyngmyr jobber Jensen særlig med kjøpsrett, arbeidsrett og boligrett.

Jensen har løst en rekke elbilsaker og er firmaets elbil – ekspert. Austin Lyngmyr er fast samarbeidspartner med Elbilforeningen og Jensen er firmaets faste kontakt opp i mot foreningen.

Jensen har solid erfaring med forhandlinger, hvilket gjør ham godt egnet til å løse saker både utenrettslig og rettslig.

Bakgrunn

Vardia forsikring

Crawford & Company AS

Meddommer Bergen tingrett

7 Fjell kapital AS

 

Eksempler på saker Advokatfullmektig Stian S. Jensen har løst

Kjøp hevet – ny bil til god pris

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

Erstatning etter usaklig avskjed