Philip G. Bugge

Philip G. Bugge

Advokat

Telefon: 94 15 16 20

E-post: bugge@aladvokat.no

Arbeidsområder: Kontraktsrett/kjøp, arbeidsrett, pengekrav, barnerett, boligrett

 

Phillip Bugge jobber særlig med saker innen kontraktsrettens område, herunder reklamasjonssaker innenfor kjøpsrett og boligrett. Gjennom flere år som advokat med avtale – og kontraktsrett som kjerneområde har han tilegnet seg betydelig kompetanse innenfor feltet, både i forhold til prosedyre og forhandlinger.

Bugge er opptatt av barns rettigheter og har derfor en del av sin portefølje innenfor barneretten, herunder barnevern – og barnefordelingsaker. Videre bistår han arbeidstaker i saker om oppsigelse og avskjed, herunder fremforhandling av sluttpakker. Innenfor naborettens område behandler han særlig saker om felling av trær.

På CV’en har Bugge en solid periode som advokat i bank – og finanssektoren. Han har således meget god kunnskap om pengekrav, kausjon, leasing og tvangsfullbyrdelse. Hans varierte bakgrunn er også forankret i politiet og boligforvaltning. Bugge har meget god kunnskap om spørsmål knyttet til drift og forvaltning av eiendom.

 

Bakgrunn 

Advokat Finans 2 AS

Advokat Skankred Norge AS

Advokatfullmektig OBF AS

Førstesekretær Politiet

Compliance LillestrømBanken