Kristoffer Schiele

Kristoffer Schiele

Advokat

Telefon: 24 02 20 20

E-post: schiele@aladvokat.no

Arbeidsområder: Fast eiendom, arbeidsrett og kontrakt/avtalerett

 

Advokat Schiele har bred erfaring gjennom flere år som advokat. Han håndterer de fleste sakstyper for private og næringsdrivende.

 

Advokat Schiele har solid kompetanse på følgende sakstyper:

 

Boligsaker etter avhendingsloven

Tvisteløsning og prosedyre

Entrepriserett, boligoppføring, håndverkertjenester

Fast eiendoms rettsforhold, grensetvister, nabotvister, husleie

Arbeidsrett, oppsigelse, lønn mm.

Tvangsfullbyrdelse

Generell tingsrett

Visse selskapsrettslige problemstillinger

 

Bakgrunn

Advokatkollegiet Kindem & co

Linnet & co advokatfirma DA

Juss – buss