Kjetil Lyngmyr

Kjetil Lyngmyr

Advokat/Partner

Telefon: 40621188

E-post: lyngmyr@aladvokat.no

Arbeidsområder: Kjøpsrett, spesielt heving av bilkjøp, bobilkjøp og båt, kontraktsrett, pengekrav, salgspant/leasing, bank/finans, håndverkertjenester.

 

Lyngmyr har hovedansvaret for kjøpsrett i Austin Lyngmyr. Gjennom flere år som biladvokat har han opparbeidet seg en solid kompetanse på området. Lyngmyr behandler også saker på båt, bobil og generelt kjøps – og kontraktsrettslige emner. Han har erfaring fra de fleste problemstillinger innen mangelssaker og bistår i alt fra reklamasjonprosess til bistand i retten.

 

Lyngmyr har ført mange kjøpssaker for retten, og bistått et betydelig antall privatpersoner i Forbrukerklageutvalget. De fleste saker løser seg imidlertid før rettslig prosess.

 

Advokat Lyngmyr er også fast rådgiver/prosessfullmektig for flere profesjonelle aktører i bilbransjen.

 

Lyngmyr har tidligere jobbet som politibetjent, samt i Advokatfirma Kontrakt AS. Han har ved siden av sin master i rettsvitenskap en bachelor fra Politihøgskolen og er utdannet Høgskolekandidat i økonomi – og administrasjon.

 

Bakgrunn

Politiet, Advokatfirma Kontrakt AS, Advokatfirmaet advokat.no AS

 

Eksempler på saker Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet 

Seier i Oslo tingrett etter kjøp av bil som hadde vært kondemnert

Seier i Fredrikstad tingrett – sak gjaldt manglende opplysninger om trimming av bil

Seier i Bergen tingrett – medhold i at feil på dyse var en mangel

Eksempler på medhold i Forbrukerklageutvalget – et utvalg av saker advokat Lyngmyr har behandlet

Gjentatt tilfelle av vann inn i bilen – selger hadde tapt avhjelpsretten

Prisavslag i boligsak

Meget gunstig oppgjør i sak om heving av bobilkjøp

Klage på høyt oljeforbruk – sak løst effektivt ved bruk av advokat

Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt