Ida Cathrine Schønheyder

Ida Cathrine Schønheyder

Advokatsektretær

Telefon: 24 02 20 20

E-post: schonheyder@aladvokat.no

Ida er utdannet advokatsekretær og jobber som dette i Austin Lyngmyr.