Andreas Holmsen-Ringstad

Andreas Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Telefon: 93258855

E-post: ringstad@aladvokat.no

Arbeidsområder: Arbeidsrett, Kontraktsrett, Kjøpsrett, Fast Eiendom, Håndverkertjenester, ID-tyveri, Pengekrav, Prosedyre

Andreas Holmsen-Ringstad er assosisert partner i Austin Lyngmyr. Han har spisskompetanse i arbeidsrett. Holmsen-Ringstad bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere, særlig i saker som omhandler avskjed, oppsigelse og fremforhandling av sluttpakke.

Holmsen-Ringstad har videre sitt største arbeidsfelt innenfor kontraktsretten. Han jobber med saker på bil, båt, bolig og håndverkertjenester.

Holmsen-Ringstad har prosedert en rekke saker i tingretten og lagmannsretten med gode resultater for sine klienter.

Holmsen-Ringstad har verv som nestleder i Disiplinærutvalget i NFF.

Bakgrunn

Advokatfirmaet Torkildsen & Co, NFF, Help Forsikring

 

Eksempler på saker Advokat Andreas Holmsen-Ringstad har løst

Seier i Sogn og Fjordane tingrett – skjeggkre

Seier i Sandefjord tingrett

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Seier i Eidsivating lagmannsrett

Seier i Agder lagmannsrett

Fullt medhold i båtsak

Svindel med Bank-ID

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Erstatning etter oppsigelse under sykemelding

Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

Heving grunnet uriktig kilometerstand