Forfatterarkiv: Austin Lyngmyr

Barnevernadvokat i Drøbak

Austin Lyngmyr advokatfirma har kontor i Drøbak. Vi har flere ansatte advokater med svært lang erfaring med løsning av barnevernssaker, herunder ved behandling i Fylkesnemnda.Les mer

Erstatning for veterinærutgifter etter skade på hund – medhold i forliksrådet

Advokatfullmektig Yasaman Aalaei bistod en klient i Oslo som var blitt pådratt store veterinærutgifter etter at dennes hund ble alvorlig skadet av en nabohund på et campingområde. Eieren av nabohunden hevdet at det ikke forelå ansvarsbetingende forhold på sin side og at eieren av den skadelidte hunden selv måtte bære veterinærutgiftene fullt ut.Les mer

Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene hvor han på vegne av klient fikk medhold i utvalget.Les mer

Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et bedre resultat enn det som ble oppnådd i FKU.Les mer

Vibrasjoner i bil

Alle biler har vibrasjoner, men vi har sett eksempler på at noen har unormale vibrasjoner. Det er dette vi her har for øyet. I slike tilfeller kan det foreligge en mangel etter loven.Les mer

Mangel på Tesla – kontakte advokat?

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er levelig. Men, hva med feil og mangler? Våre biladvokater bistår stadig oftere Tesla - kunder som opplever at mangler ikke blir fikset.Les mer

Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for kjøper, som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Vår klient fikk medhold i forliksrådet, men selger ville ikke godta avgjørelsen. Saken ble derfor sendt inn til tingretten for overprøving. Selger ble dømt til å betale saksomkostninger.Les mer

Advokat Andre Abelson intervjuet i vi.no

Advokat Andre Abelson har særlig kompetanse på kontrakt - og pengekravsrett. I anledning vi.no sin artikkel om eldre som utsettes for økonomiske overgrep ble advokat Abelson intervjuet om sin erfaring med denne type saker, sett fra en advokats perspektiv.Les mer

Heving av kjøp av snøscooter

Thea Kristiansen hos Austin Lyngmyr har særlig kompetanse på kjøpsrett. Nylig bistod hun en klient som hadde kjøpt en snøscooter fra en privatperson. Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøper at snøscooteren var skadet. Selger ville ikke heve kjøpet og mente at han ikke hadde ansvar siden han ikke visste om skadene.Les mer