Forfatterarkiv: Thor Gunnar Austin

Samvær ved barnefordelingssak

Samvær ved barnefordelingssak

Mange foreldre opplever at de ikke blir enige om fordelingen av barnet eller barna. Det kan gjelde uenigheter om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast - herunder den daglige omsorgen, og uenigheter omkring samvær ved barnefordelingssak. Det klare utgangspunktet i norsk rett er at både barnet og foreldrene har en rett til samvær med hverandre. Hvilket samvær som skal fastsettes, herunder samværets omfang, er ofte roten til konflinkt mellom foreldrene i en barnefordelingssak.Les mer

Foreldreansvar og daglig omsorg

Foreldreansvar og daglig omsorg

Mange par velger å flytte fra hverandre. Dersom foreldre ikke lever sammen og har felles barn, vil det dreie seg om en såkalt sak om barnefordeling. Barnefordeling er en fordeling av hvor barnet skal bo fast, hvor mye samvær det skal være mellom barnet og den forelderen som barnet ikke bor fast hos, og om en eller begge foreldrene skal ta del i foreldreansvaret. Det er flere viktige hensyn og prinsipper som ligger til grunn for de vurderinger som tas i forbindelse med foreldreansvar og daglig omsorg. Det overveiende hensynet i alle saker hva gjelder barn, er hva som er til barnets beste. Barnets beste er en konkret vurdering og det er viktig å ha dette i mente i alle saker og vurderinger som gjelder barn. Saker som gjelder forelderansvar og daglig omsorg reguleres av Lov om Barn og foreldre av 1981 (barneloven).Les mer

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av arbeidstaker. Ved å bistå på begge sider mener vi man får større innsikt og bredere erfaring - og således øker sjansene for å få til en best mulig løsning for klient.Les mer