Forfatterarkiv: Thor Gunnar Austin

Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Mobbedom mot skole – Austin Lyngmyr & Co

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på en trygg hverdag i skolen, dette fremgår klart av opplæringsloven.Les mer

Osloadvokat – Austin Lyngmyr & Co

Osloadvokat – Austin Lyngmyr & Co

Austin Lyngmyr & Co tilbyr advokater i Oslo med spisskompetanse. Vårt firma er bygget opp med dyktige advokater som holder ett høyt faglig nivå. Dette er et resultat av at våre advokater arbeider med utvalgte rettsområder. Austin Lyngmyr & Co ønsker å tilby dyktige osloadvokater som har store interesse for sine fagfelt.Les mer

Eierskifte – feil og mangler ved bolig

Eierskifte – feil og mangler ved bolig

En av de største investeringer private personer gjør er kjøp av bolig. I mange tilfeller er det feil og mangler ved boligen. Noen er så grove at det kan betegnes som boligsvindel. Feil og mangler kan være forsøkt tildekket. Vår erfaring er at både NCL og Protector Forsikring avviser mange krav uten tilstrekkelig grunnlag til å avvise kravene.Les mer

Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entreprise omhandler kontrakter i bygg- og anleggsnæringen. Flere NS-avtaler regulerer forholdet mellom entreprenør og byggherre. I tillegg er bygg- og anleggsnæringen underlagt omfattende offentlig regulering. Våre entrepriserettsadvokater ser ofte at konflikter oppstår fordi man ikke har god nok kunnskap om NS-avtaler og ikke har gode nok avtaler å forholde seg til.Les mer

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Klient fikk medhold i Finansklagenemnda – i eierskiftesak mot Protector

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en bolig. I egenerklæringen var det opplyst at det ene badet var fra 2004 og det andre badet fra 2011. Det ble opplyst at begge badene var utført av fagfolk. Like etter overtakelse oppstod det problemmer med badene og det viste seg at badene var utførte av ikke faglærte. Protector Forsikring avviste mangelskrav.Les mer

ID-tyveri

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt for ID-tyveri i løpet av de siste to årene. ID-kriminalitet er en vestbransje og den utføres i økende grad av organiserte kriminelle på tvers av landegrensene.Les mer

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da ofte blir stilt er hvilke argumenter som er relevante når man skal forhandle om sluttpakke?Les mer

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang erfaring fra flere av de største forsikringsselskaper i landet. Dermed vet vi hvordan selskaper tenker ved skadeoppgjør og hva forsikringskunden må passe på.Les mer