Forfatterarkiv: Thor Gunnar Austin

Prisavslag i skjeggkre-sak

Prisavslag i skjeggkre-sak

I november 2018 ble det avsagt dom i Sogn og Fjordane tingrett i sak hvor advokat Andreas Holmsen-Ringstad bisto kjøper av bolig. Det viste seg kort tid etter kjøpet at det var en betydelig bestand av skjeggkre i boligen. Tingretten tilkjente et prisavslag på kr 588 750 til vår klient.Les mer

Fullt medhold i båtsak

Fullt medhold i båtsak

Sommeren 2017 ble det behandlet en sak i Sandefjord tingrett som omhandlet en eldre trebåt/treskøyte. Tvisten gjaldt hvorvidt båten var beheftet med mangler og om kjøper hadde krav på prisavslag og erstatning. Kjøper ble bistått av advokat Andreas Ringstad ved vårt kontor.Les mer

Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

Klient hadde kjøpt en bolig med flere mangler. Ved kjøpet av boligen hadde klient tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24. Legal 24 mente at saken mot eierskifteforsikringen ikke kunne føre frem. Selv om klient hadde tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24, avviste Legal 24 mer bistand og avsluttet saken. Advokat Thor Gunnar Austin ble så kontaktet av klient.Les mer

Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man ønsker å fjerne et tre hos naboen er det viktig å ikke utføre ulovlig felling av treet. Austin påtok seg oppdraget og fikk til avtale om at treet skulle felles.Les mer

Id tyveri – gratis advokathjelp

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id tyveri. Her vil vi komme med noen gode råd. Det kan også være lurt å få gratis advokathjelp ved id tyveri.Les mer

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Klient fikk beholde eiketre – dom fra Horten tingrett

Klient hadde et eiketre som var ca 10,2 meter. Eika stod ca 1 meter fra nabogrensen. Naboen tok ut søksmål ved Horten tingrett med krav om at eika ble fjernet. Klient fikk medhold og ble tilkjent sakens omkostninger. Eika var en hul eik og viktig for naturmangfoldet på stedet. Men klient fikk også medhold etter grannelovens bestemmelser om at eika var viktig for eiendommen til klient. Advokat Thor Gunnar Austin førte saken i Horten Tingrett.Les mer

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank hadde pant i båten. Det ble betalt delvis forskudd på kjøpesummen. Når resten av kjøpesummen skulle gjøres opp var gjelden på båten for høy slik at selgers bank ikke kunne bekrefte sletting av pantet. Advokat Austin ble kontaktet da selger først ville ha hele oppgjøret før pantet ble slettet.Les mer