Barnevernadvokat i Drøbak

Austin Lyngmyr advokatfirma har kontor i Drøbak. Vi har flere ansatte advokater med svært lang erfaring med løsning av barnevernssaker, herunder ved behandling i Fylkesnemnda.

Vi hjelper deg å ivareta dine interesser

La en advokat med rett kompetanse hjelpe deg 

Å stå i en barnvernssak er potensielt tung og vanskelig prosess. Det kan i en slik sak være svært nyttig å la seg bistå av en kompetent advokat som har inngående kjennskap til hvordan en slik sak skal behandles.

Vi har hyggelige lokaler på Seiersten

Det kan være en fordel å ha advokaten i nærheten. Vi holder til på Seiersten Sentrum 3 i Drøbak.

Ta kontakt med oss i dag for hjelp i din sak – post@aladvokat.no – tlf 24 02 20 20.

Gi beskjed om du vil ha advokat i Drøbak, da vi også har advokatkontor i Oslo.