Store feil på motor – sak løst før rettslige skritt

Advokat Lyngmyr bisto kjøper som opplevde feil med, blant annet kjedestrammer, kort tid etter kjøpet.

Feil på kjedestrammer 

Kjedestrammer er en komponent som er ment å vare, forutsatt at foreskrevet vedlikehold er gjennomført og bilen er brukt normalt. Kjedestrammer er dyrt å bytte og det er ikke gitt at hvilket som helst verksted vil utføre jobben.

Kjøper ble avvist

I reklamasjon mot selger kom kjøper ingen vei. Reklamasjonen ble avvist. Kjøper valgte derfor å la seg bistå av advokat Kjetil Lyngmyr, som har særlig kompetanse bilsaker.

Saken løste seg

Selger valgte også å la seg bistå av advokat. I starfasen ble kravet på nytt avvist, til tross for at det var varslet om rettslige skritt. Gjennom forhandlinger klarte advokat Kjetil Lyngmyr å få gjennomslag for tilnærmet full dekning av kjøper omkostninger. Saken fikk dermed en langt raskere løsning enn tilfellet ville vært dersom saken måtte gjennomgått rettslig behandling.

Har du en mangelssak er du velkommen til å ta kontakt med oss. Forsikringen dekker som regel advokat med 80% etter en egenandel på kr 3000 – 4000.