Seiere i Forbrukerklageutvalget

Advokat Kjetil Lyngmyr har behandlet svært mange saker for klienter i Forbrukerklageutvalget. Han har særlig kompetanse på behandling av kjøpssaker. Her følger noen av sakene hvor han på vegne av klient fikk medhold i utvalget.

Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialisert seg på bistand i kjøpssaker. Han bistår jevnlig klienter i Forbrukerklageutvalget

Behandling av saken i Forbrukerklageutvalget

I Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget er det i utgangspunktet lagt opp til at man skal føre saken selv. Det kan man også i tingretten, men der er det langt mer vanlig at privatpersoner lar seg bistå av advokat. Mange saker er jevne og det kan således ha noe for seg å benytte advokatbistand uansett instans. En advokat med ekspertise kan bidra til at man vinner saken.

Mange er dessverre ikke klar over at forsikringen på bil, båt, bobil og innbo dekker utgifter til advokat. Denne dekningen gjør det mulig, og relativt rimelig, å benytte advokat også i saker der tvistesummen ikke er så høy.

Ettersom det påløper egenandel på kr 4000, pluss 20% av øvrige utgifter vil det imidlertid ikke lønne seg å bruke advokat i saker hvor kravet er under kr 20 000 – 30 000.

Seiere i Forbrukerklageutvalget med bistand fra advokat Kjetil Lyngmyr

Her følger et utvalg av saker hvor advokat Kjetil Lyngmyr har hjulpet klient til seier i FKU:

  • Medhold i sak om heving av campingvognkjøp

Vognen viste seg etter kjøp å ha store fuktskader. Klient tok kontakt med advokat Kjetil Lyngmyr og fikk medhold i heving etter behandling i utvalget.

  • Klient fikk tilkjent erstatning til ny motor 

Bilen brukte etter kjøpet for mye olje. Motoren måtte byttes ut. Vi fikk medhold i spørsmålet om erstatning.

  • Medhold i heving etter alvorlig motorfeil 

Klient kjøpte bil av forhandler. Den hadde feil med motor og forhandler klarte ikke å fikse bilen i samsvar med Forbrukerkjøpsloven. Klient fikk heve kjøpet.

  • Seier for selger i bilsak 

Advokat Lyngmyr bistår både kjøpere og selgere etter bilkjøp. I dette tilfellet var Lyngmyr hyret inn for å bistå selger. Kjøper krevde heving, men fikk ikke utvalgets medhold i sitt krav. Utvalget gav etter vår oppfatning uttrykk for en viss tvil, men valgte å falle ned på medhold for advokat Lyngmyrs klient.

  • Bilkjøper fikk medhold i heving 

Banken ble dømt til å betale tilbake lånet etter finansavtaleloven. Bilens motor havarerte og bilen kunne ikke brukes. Advokat Lyngmyr rådet klient til å heve kjøpet og kjørte en sak på dette. Det ble gikk medhold i utvalget.

  • Seier på vegne av bobilkjøper

Klient opplevde at selger ikke var i stand til å fikse bremene på bobilen. Den var riktignok gammel, men utvalget kom frem til at kjøper etter en konkret vurdering hadde rett på heving. Advokat Lyngmyr bisto kjøper.

  • Elbilsak – kjøper fikk medhold i heving 

Austin Lyngmyr er fast advokatforbindelse for Elbilforeningens medlemmer. I dette tilfellet bisto advokat Kjetil Lyngmyr og vant saken i utvalget på vegne av kjøper.

  • Medhold i heving etter kjøp av Toyota Avensis

Kort tid etter kjøpet oppsto det store problemer med bilen. Denne kunne ikke kjøres og hadde stort behov for omfattende rep. Klient ønsket å heve kjøpet og kontaktet advokat Kjetil Lyngmyr. Gjennom sak i FKU fikk klient hevet kjøpet med Lyngmyrs hjelp.

  • Heving av kjøp etter gjentatte vannlekkasjer 

Klient forsøkte forgjeves å få selger til å utbedre mangel ved bilen. Den tok inn vann fra forskjellige steder. Advokat Lyngmyr bisto klient i utvalget og fikk hevet kjøpet.

Alle vedtak fra Forbrukerklageutvalget er offentlige. De kan leses på forbrukerklageutvalget.no.