Audi Q7 med defekt dyse

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient som hadde fått medhold i Forbrukerklageutvalget. Motpart tok saken videre for overprøving i retten. I Bergen tingrett fikk klient et bedre resultat enn det som ble oppnådd i FKU.

Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialsiert seg på bistand i kjøpssaker.

Feil på dyse var sakens utgangspunkt

Klient hadde kjøpt en Audi Q7 fra en frittstående forhandler. På denne bilen hadde den ene dysen sluttet å fungere, noe som resulterte i en kostbar reparasjon. Klient førte selv saken i Forbrukerklageutvalget, og fikk medhold. Motpart ville imidertid overprøve vedtaket og sendte inn stevning til Bergen tingrett. Kjøper kontaktet da advokat Kjetil Lyngmyr, som har flere års erfaring med behandling av bilsaker i retten.

Feil på dyse var mangel – klient tilkjent erstatning

Advokat Kjetil Lyngmyr prosederte på at havari på dysen var å anse som en kjøpsrettslig mangel. Han fikk retten med seg på dette, og retten tilkjente fullt ut erstatning for de utlegg klient hadde hatt. Klient fikk dessuten tilkjent saksomkostninger etter småkravsreglene.

Vurderer du advokathjelp i en lignende sak, kan det nevnes at bilforsikringen dekker utgifter til advokat med 80% etter egenandel på kr 4000. Ved seier i tingretten kan en helt eller delvis få tilbake det som er lagt ut i saksomkostninger.