Vibrasjoner i bil

Alle biler har vibrasjoner, men vi har sett eksempler på at noen har unormale vibrasjoner. Det er dette vi her har for øyet. I slike tilfeller kan det foreligge en mangel etter loven.

Feil på dekk kan gi unormale vibrasjoner

Vibrasjoner i bil – utgangspunktet 

En del bilkjøpere opplever vibrasjoner i bilen som selger gjentatte ganger forsøker å fikse, uten at de klarer dette. Selger tilbyr kanskje enda en utbedring eller en kompensasjon.

Hva har du krav på ved vibrasjoner i bil? 

Vibrasjoner kan imidlertid i mange tilfeller være en mangel som gir grunnlag for heving. Selger har normalt kun to utbedringsforsøk.

Forbrukerklageutvalget har flere ganger konkludert med at gjentatte feil ved vibrasjoner gir rett til heving. Det er i flere avgjørelser fra Forbrukerklageutvalget lagt til grunn at vibrasjoner i en relativt ny bil ikke er noe kjøper skal godta. Forbrukerklageutvalget har videre konkludert med at gjentatte problemer med vibrasjoner i bilen kvalifiserer til heving av kjøpet. Dette viser at det kan være gode muligheter for å nå frem med et hevingskrav dersom selger ikke klarer å fikse vibrasjonene i bilen.

Juridisk bistand ved unormale vibrasjoner i bil

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS satser på kjøpsrett og har en stor mengde bilsaker. Vi tilbyr en gratis førstevurdering av saken og presenterer vilkår før oppdrag eventuelt inngås. Normalt vil bilforsikringen din dekke mesteparten av advokatutgiftene gjennom ordningen som kalles rettshjelpsdekning. Dette sjekker vi for deg. Ta gjerne kontakt, og du hører fra en av våre medarbeidere som håndterer bilsaker. Ring oss på telefon 24 02 20 20 eller send oss en henvendelse på post@aladvokat.no.