Medhold i sak om høyt oljeforbruk på motor

Advokat Abelson førte saken for kjøper, som klaget over høyt oljeforbruk på motoren. Vår klient fikk medhold i forliksrådet, men selger ville ikke godta avgjørelsen. Saken ble derfor sendt inn til tingretten for overprøving. Selger ble dømt til å betale saksomkostninger.

I november 2019 ble det avsagt dom i Bergen tingrett der advokat André Abelson bistod kjøper av en Audi A5 2009-modell med bensinmotor.

I salgsannonsen ble bilen beskrevet som meget pen og velholdt. Kjøpesummen var kr 180 000,-. I kjøpekontrakten var det opplyst at motoren på bilen hadde noe oljeforbruk. Det ble også tatt forbehold fra selger om at bilen ble solgt «som den er.»

Kort tid etter kjøpet merket kjøper at oljeforbruket på motoren var betydelig, og at det stadig måtte etterfylles olje. Etter undersøkelser på verksted ble det konstatert oljeforbruk ca. tre ganger høyere enn normalt. Det ville også koste et betydelig beløp å få feilen utbedret.

Kjøper mente at selger måtte ha vært klar over det høye oljeforbruket, og at opplysninger om dette var betydelig underkommunisert ved salget, noe selger var uenig i.

Kjøper kontaktet vårt firma for bistand. I Forliksrådet fikk kjøper tilkjent kr 30 000,- i prisavslag. Selger anket dommen inn for tingretten for overprøving. I tingretten forklarte begge parter seg om hva som hadde blitt sagt i forbindelse med kjøpet. Tingretten kom til at selger måtte ha vært kjent med det høye oljeforbruket, og at det var lite sannsynlig at kjøper ville ha kjøpt bilen dersom selger hadde gitt fullstendige opplysninger om dette. Bilen var da i dårligere stand enn det kjøper kunne forvente. Selger ble derfor på ny dømt til å betale et prisavslag på kr 30 000,- til kjøper, samt dømt til å betale sakskostnader.

Dommen er et godt eksempel på at det er fullt mulig å nå frem med krav mot selger selv om det er tale om salg av en eldre bil, og det er tatt forbehold om at bilen «selges som den er.»

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med mangler ved kjøp av bil, ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak.