Advokat Andre Abelson intervjuet i vi.no

Advokat Andre Abelson har særlig kompetanse på kontrakt - og pengekravsrett. I anledning vi.no sin artikkel om eldre som utsettes for økonomiske overgrep ble advokat Abelson intervjuet om sin erfaring med denne type saker, sett fra en advokats perspektiv.

Advokat Andre Abelson har særlig kompetanse på kontrakt – og pengekravsrett.

 

 

Artikkelen i sin helhet kan du lese her