Heving av kjøp av snøscooter

Thea Kristiansen hos Austin Lyngmyr har særlig kompetanse på kjøpsrett. Nylig bistod hun en klient som hadde kjøpt en snøscooter fra en privatperson. Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøper at snøscooteren var skadet. Selger ville ikke heve kjøpet og mente at han ikke hadde ansvar siden han ikke visste om skadene.

Thea Kristiansen har bakgrunn fra Forbrukerklageutvalget. Hun har særlig kompetanse på kjøpsrett.

 

Da advokatfullmektig Kristiansen kontaktet selger, samt varslet om at saken ville bli bragt videre inn til domstolen for pådømmelse dersom hevingskravet ikke ble akseptert, gikk selger med på å heve kjøpet. Hevingsoppgjøret ble gjennomført kun et par uker etter at klient hadde kontaktet advokatfullmektig Kristiansen.

Vi har som mål å løse saken raskest mulig, og naturligvis forøvrig i tråd med klientens ønsker og behov. Vi har hatt mange saker som gjelder snøscootere og vannscootere. Det er stadig færre advokater som jobber bredt. Også i jussens verden har man tatt innover seg at spesialisering gir et bedre produkt til klienten.

Dersom selger ikke vil etterkomme ditt krav, dekker den ordinære forsikring på kjøretøyet utgifter til advokat. Dekningen er på 80%, etter egenandel på kr 4000. Ordningen gjør det mulig å få rimelig bistand også i saker hvor kjøpesummen nødvendigvis ikke var veldig høy.