Advokat i NAV – sak

Austin Lyngmyr har advokater som arbeider med saker mot NAV. Vi har hentet inn rett kompetanse på området. Les mer om hvilke type saker du vil kunne ha god nytte av vår bistand. Rett og effektiv kompetanse er viktig for å få mest mulig ut av bistanden!

Advokat flm. Yasaman i Austin Lyngmyr advokatfirma bistår NAV – klienter over hele landet.

Med erfaring fra NAV klageinstans og NAV lokalt har man et fortrinn i saksbehandlingen.

Yasaman Aalaei har særlig kompetanse på NAV saker. Hun har tidligere, blant annet, jobbet i NAV klageinstans og NAV lokalt.

 

Gå til «SEND HENVENDELSE» øverst på siden om du vurderer effektiv bistand

Hvilke type NAV – saker kan vi hjelpe med?

Vi kan hjelpe til med alle type NAV – saker, men det er ikke alltid du har dekning av fri rettshjelp/stykkpris. Ofte er det mulighet for fri rettshjelp i følgende type NAV – saker:

Klagesaker som gjelder ulike trygdeytelser:

 • Uføretrygd
 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Foreldrepenger
 • Engangsstønad
 • Barnetrygd

NAV – sakene du muligens må dekke bistand av egen lomme

 • Bistand til å søke om trygd
 • Kommentere varselbrev
 • Vurdere om sak skal påklages
 • Omgjøring av forvaltningsvedtak
 • Klage til Sivilombudsmannen på sen saksbehandling

Vurderer du bistand fra NAV – advokat?

Ta kontakt med oss og få svar innen 0 – 24 timer!

Vennligst oppgi om du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.