Heving av båtkjøp

Advokatfullmektig Thea Kristiansen bistod en klient i Rogaland som hadde kjøpt en eldre båt fra en privatperson. En stund etter kjøpet oppdaget kjøper omfattende skrogskader og lekkasjer. Selger hevdet at skrogsskadene og lekkasjene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at kjøper måtte ha påført skadene selv.

Advokatfullmektig Kristiansen innhentet en sakkyndigrapport som dokumenterte at skadene måtte ha vært der over lang tid. Etter å ha oversendt rapporten til selger, samt varslet om at saken ville bli bragt videre inn til domstolen for pådømmelse dersom hevingskravet ikke ble akseptert, gikk selger med på å heve kjøpet.

I saker vedrørende feil på bil, båt, hus eller lignende, er det svært viktig å få dokumentert mangelen av en dyktig spesialist. Uten en spesialistuttalelse kommer man sjelden noen vei. Vi i Austin Lyngmyr kan hjelpe deg med å dokumentere ditt krav.

Forsikringen dekker utgifter til advokat.

Dersom selger ikke vil etterkomme ditt krav, dekker den ordinære båtforsikringen utgifter til advokat. Dekningen er på 80%, etter egenandel på kr 4000. Ordningen gjør det mulig å få rimelig bistand også i båtsaker.