Feil ved luftfjæring – fikk fullt oppgjør

Austin Lyngmyr ved Thea Kristiansen hjalp i denne saken en fortvilet kunde som selv hadde forsøkt å heve kjøpet. Etter bistand fra Kristiansen fikk klient fullt oppgjør. Det er ikke alltid nødvendig å ta rettslige skritt. Vi forsøker å løse saken så raskt som mulig.

Kort fortalt var det en tilbakevendende feil ved luftfjæringen. Feilen var allerede forsøkt utbedret flere ganger av forhandler uten at dette hadde avhjulpet mangelen. Klient hadde forgjeves forsøkt å heve kjøpet ovenfor forhandler. Klient tok da kontakt med Austin Lyngmyr Advokatfirma for bistand.

Advokatfullmektig Kristiansen skrev så et prosessvarsel til forhandler med krav om heving av kjøpet. Dette ble begrunnet i at feil ved luftfjæringen utgjorde en mangel og at avhjelpsretten til forhandler var brukt opp da de allerede hadde forsøkt å utbedre mangelen flere ganger. Det ble også begrunnet med at det hadde vært flere andre feil ved bilen i klients eiertid.

I korrespondansen fremkom ytterlige informasjon hvor selger nå mente at hevingserklæringen var fremsatt for sent. Kristiansen brukte forhandlers egen argumentasjon og snudde den til fordel for klient.

Etter noe korrespondanse aksepterte selger å betale tilbake full pris for den nå 3 år gamle bilen.

Saken er et godt eksempel på at ikke alle tvister trenger å ende opp i rettsapparatet. I dette tilfellet hadde klient forgjeves forsøkt å nå gjennom til forhandler i nesten ett halvt år. Etter at advokatfullmektig Kristiansen ble kontaktet ble saken løst. Feil ved luftfjæring kan således medføre at man har krav på noe mer enn utbedring. Utbedringsretten er begrenset.

 Juridisk bistand i bilsaker

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS satser på kjøpsrett og har en stor mengde bilsaker. Vi bistår både på kjøpersiden og selgersiden – mellom private og forhandler. Vi tilbyr en gratis førstevurdering av saken og presenterer vilkår før oppdrag eventuelt inngås. Normalt vil bilforsikringen din dekke mesteparten av advokatutgiftene gjennom ordningen som kalles rettshjelpsdekning. Dette sjekker vi for deg. Ta gjerne kontakt, og du hører fra en av våre medarbeidere som håndterer bilsaker. Ring oss på telefon 24 02 20 20 eller send oss en henvendelse på post@aladvokat.no.

Forsikringen dekker utgifter til advokat

Dersom selger ikke vil etterkomme ditt krav, dekker den ordinære bilforsikringen utgifter til advokat. Dekningen er på 80%, etter egenandel på kr 4000. Ordningen gjør det mulig å få rimelig bistand også i bilsaker. I overfor nevnte sak klaget kjøper over feil ved luftfjæringen. Når mangelen ikke ble utbedret og selger ikke godtok heving innvilget forsikringsselskapet rettshjelp til sin kunde.