Mistenkt for fusk? Velg en advokat med rett kompetanse

For de fleste som blir mistenkt for juks er det en stor belastning å stå i saken alene. Fra saken blir reist har du krav på GRATIS advokat, dekket av skolen. Dette gjelder på høgskole og universitet. Advokatene i Austin Lyngmyr har gjennom mange år bistått uheldige og ulykkelige studenter i skolesaker. Velg en advokat som kan sakstypen. Vi treffes på post@aladvokat.no eller tlf 24 02 20 20.

5 gode grunner til å kontakte advokat i sak ved mistanke om fusk

 

1. Det er GRATIS. Fra saken blir reist er det gratis å bruke advokat.

2. Advokaten er din støttespiller. Du slipper å stå alene.

3. Advokatene i Austin Lyngmyr kjenner reglene godt.

4. Vi dømmer ikke – vi hjelper!

5. Dine interesser er det viktigste for advokaten. Du har altså en talsperson som jobber for din sak. Helt GRATIS.

 

Gjennom behandling av mange fuskesaker vet vi at det er tungt for den som blir rammet. Vi dømmer ikke studenten, men sørger for å ivareta studentens rettssikkerhet. Hos oss blir du tatt imot på en hyggelig måte. Vi har selvsagt full taushetsplikt.

Vi har spesialisert oss på fuskesaker og står klar til å hjelpe deg.

Ta kontakt på epost post@aladvokat.no eller ring 24 02 20 20