Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det være hensiktsmessig å vite mer om hvordan du ligger an og eventuelt engasjere en advokat som kan problemstillingen.

Skjeggkre er et stridstema i boligsaker

Solgt bolig med skjeggkre 

De fleste som tror de kan ha skjeggkre i boligen sin, opplyser om dette ved salget. Dersom det fremgår rett ut av salgsdokumentene at boligen er solgt med skjeggkre er det kjøpers risiko.

Skjeggkre er imidlertid ofte et skjult problem. Selger oppdager ingenting, mens den observante kjøper ser noe etterhvert. Da oppstår gjerne konflikten.

Hvilken muligheter har selger? 

Som selger er det hensiktsmessig å se på følgende forhold:

  • var skjeggkre i boligen  ved overtagelsen? Hvilke bevis for dette er ført?
  • burde kjøper har reklamert tidligere?
  • hvordan er omfanget? Er problemet lite?
  • har kjøper ført tilstrekkelig med bevis?

I en dom fra Agder lagmannsretten i 2019 kom man frem til at skjeggkre ikke utgjorde et varig verdiminus ved boligen. Det er alltid en konkret vurdering, men dommen viser at man må ta bevissituasjonen på alvor. Selger vil med dommen potensielt kunne ha et argument i sin favør.

Har du mottatt krav fra kjøper etter å ha solgt bolig med skjeggkre?

Ta kontakt med oss. Vi har en rekke advokater med inngående kjennskap til skjeggkresaker. Vi var blant de første i Norge som behandet saker innenfor temaet.

Husk at din forsikring mest sannsynlig dekker nesten 80% av utgifter til advokat. Den første henvendelsen er uansett gratis.