Reklamasjon etter kjøp av bil

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet. Dersom du ikke reklamerer risikerer du faktisk å miste enhver mulig for avhjelp, prisavslag, erstatning eller heving. For sen reklamasjon kan gjøre at du ikke lenger har en sak overhodet.

Hva er en reklamasjon?

Der er rett og slett en klage. Du klager etter bilkjøpet, noe som kan være helt legitimt. En klage i den forstand at du gir uttrykk for at det foreligger et avvik som du mener kan være en mangel etter loven. Det er således viktig å forsøke å være tydelig på hva du klager på og hvorfor, slik at motpart skjønner at det hele er en reklamasjon og ikke bare en meningsytring eller lignende.

Hvorfor er er tiden så viktig? 

Både etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven må du reklamere «innen rimelig tid». Loven har altså gitt oss fasiten: hvis ikke du reklamerer innen rimelig tid så går kravet som det klare utgangspunkt tapt. Disse reglene praktiseres strengt. Praksisen henger muligens ikke helt sammen mend hensynet bak regelen, men det må vi forholde oss til.

Når skal jeg reklamere?

Dersom du oppdager noe du tenker kan være en mangel bør du således reklamere umiddelbart. Da slipper du å bruke energi på dette spørsmålet i etterkant. Ikke vent og se an – reklamer med en gang. Så får man se hvor det bærer. Det er ingen skam å gå tilbake på en reklamasjon.

Hva må være med i en reklamasjon etter bilkjøpet? 

Det er vanskelig å lage en uttømmende liste, men det er helt sentralt å ha med følgende:

  • Hvilket objekt/kontrakt gjelder reklamasjonen? Gjengi type bil og registreringsnummer.
  • Hva er feil? Opplys hva du vil klage på: feil, manglende opplysninger, feil opplysninger osv.
  • Hva vil du kreve? Får frem hva du vil kreve.
  • Sett en frist for tilbakemelding. Fristen er ment å gi motpart en oppfordring til å ta stilling til kravet. 7 dager er ok, det samme er 10 og 14 dager. Kortere eller lenger frist er som det klare utgangspunkt ikke hensiktsmessig annet enn i spesielle tilfeller.

Formen på reklamasjon på bil

Skal du ringe, sendes sms, mail eller brev? En god tommelfingerregel er at du skal føle deg trygg på at motparten har mottatt din reklamasjon og tatt stilling til den. Du skal også for fremtiden kunne bevise at det er inngitt en reklamasjon, noe som fort utelukker telefon som eneste verktøy. Ikke bare ring, sørg også for skriftlig reklamasjon. En kombinasjon av flere tiltak kan  være aktuelt og hensiktsmessig. Også må man være våken å sjekke om det kommer en tilbakemelding.

Husk på typisk fallgruve!

Hvis du skriver feil mailadresse, slik at reklamasjonen ikke kommer frem kan saken være kjørt, med mindre du selv oppdager det raskt og kan avhjelpe problemet. Sørg altså for å være sikker på at motpart har mottatt reklamasjonen din. Rekommandert brev kan fortsatt være aktuelt.

Hva skal du kreve? 

Det er opp til hver enkelt hva som ansees mest hensiktsmessig. Vær imidlertid klar over at det gjelder spesielle regler for heving etter kjøpsloven. Heving må kreves «innen rimelig tid». Dersom det kan være aktuelt å heve kjøpet anbefaler vi derfor at hevingserklæringen fremsettes så tidlig som mulig. Da slipper du å tenke på at hevingskravet kan ryke fordi du var for sent ute med å kreve heving.

Advokat ved reklamasjon

Mange velger å sende reklamasjon selv. Det kan være smart, fordi saken jo fort kan løse seg etter den første klagen. Om du møter motstand kan det være lurt å sjekke om du har en sak. Våre advokater som jobber med kjøpt og salg, vurderer dette for deg, gratis. Gjennom en gratis førstevurdering får du en pekepinn på hvordan du ligger an. Vi sjekker om du kan få dekket utgifter til advokat.