Omtale og erfaringer med Austin Lyngmyr

Før man velger en aktør som skal yte en tjeneste er det fint å vite noe om tidligere leveranser fra denne aktøren. Google - søk og sosiale medier har gjort det mulig ved hjelp av noen tastetrykk å finne ut hvordan kundene føler seg ivaretatt. Austin Lyngmyr har egen facebookside med omtaler fra personer med relasjon til firmaet. Tilbakemeldinger fra tidligere klienter vil kunne si noe om hvor fornøyd klienten har vært. Nedenfor følger noen omtaler og erfaring med Austin Lyngmyr & co advokatfirma AS. Disse kan leses i sin helhet på firmaets facbookside.

Omtale og erfaring med Austin Lyngmyr hentet fra firmaets facebookside

Vi fikk veldig god hjelp fra advokat Ingrid Marie Navarsether da vi stod i en tvist med en vanskelig leverandør etter et forbrukerkjøp. Med gode råd og veiledning fra Ingrid Marie, klarte vi å løse tvisten ganske raskt, og uten å måtte gå videre til sak. Fra første stund opplevde vi å bli godt ivaretatt og fulgt opp. Anbefales på det varmeste.

Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med A-Møbler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler

Hadde bistand av Advokat Nora Hals forbindelse med oppsigelse når jeg var 100% sykmeldt .hun gjorde en kjempe jobb
Takk Nora

Fikk meget god hjelp fra Advokat Austin etter at en DNB megler ikke gjorde jobben sin. De «nektet for alt» og brukte 4 forskjellige advokater,prøvde seg på en klassisk «stor mot liten» taktikk, men ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS, og samtidig fraråde alle og enhver en hvilken som helst kontakt med DNB Eiendom.God jul og godt nyttår!

Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, man føler seg hørt og ivaretatt.

Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!

Ønsker du å lese flere omtaler av Austin Lyngmyr? Gå til firmaets facebookside her.

Hva jobber Austin Lyngmyr & co advokatfirma AS med? 

Austin Lyngmyr jobber mye for forbrukere i forbrukerrelaterte tema.

Boligrett

Innenfor boligrettens område er den store hovedvekten saker mot eierskiftselskapene. Austin Lyngmyr arbeider mye opp mot NCL og Protector. Området er spesialisert og det har sine klare fordeler å velge advokater som kjenner saksprosessen opp mot eierskifteselskapene. Typiske saker mot eierskifteselskapene er tvist om skadedyr(skjeggkre, rotter og mus), fukt, lekkasje, råte, mangelfulle opplysninger og tekniske feil ved bolig.

Kjøpsrett/kontraktsrett

Austin Lyngmyr er et av landets ledende selskaper på kjøpsrett. Selskapet har tatt kjøpsretten på alvor og spesialisert seg på saker med vanskelige grensedragninger. Kjøpsretten er ikke så «rett frem» som man kanskje skulle tro og håpe, noe man fort oppdager ved å lese lovens ordlyd.

Arbeidsrett

Oppsigelse og avskjed er en gjenganger innenfor arbeidsretten. Mange av advokatene i Austin Lyngmyr jobber mye med slike saker, som ofte haster. God kapasitet er derfor prioritert hos Austin Lyngmyr, slik at hastesaker kan behandles fortløpende.

Personskade 

Krever spesialkompetanse, antagelig i enda større grad enn mange andre rettsområder. Austin Lyngmyr har ansatte advokater som kjenner bransjen og personskadeområdet svært godt.

Barnerett

Etterspørselen for advokattjenester innen barneretten er meget stort. Dette har Austin Lyngmyr tatt konsekvensen av. Selskapet har således flere advokater med bred erfaring i barnefordelingssaker og i barnevernssaker.

Andre områder 

Som nevnt innledningvis har Austin Lyngmyr kompetanse innenfor de fleste forbrukerrelaterte tema. Det vil føre for langt å gå inn på alle områder.