Heving av båtkjøp

Heving av båtkjøp

Advokat Øyvind Skjerpen bisto klient som hadde kjøpt en båt hvor selger hadde unnlatt å opplyse om en mindre lekkasje. Kjøper forsøkte i lengre tid å få hevet kjøpet, og deretter forsøkte han å kreve erstatning uten hell.

Da klient ikke kom noen vei ble advokat Skjerpen kontaktet. Det ble umiddelbart innhentet en sakkyndigrapport som dokumenterte at det var en lekkasje på båten da den ble solgt. Etter å ha oversendt rapporten til selger, samt varslet om at saken ble bragt videre inn til domstolen for pådømmelse dersom kravet ikke ble akseptert, gikk selger med på å heve kjøpet etter bare noen dager.

I saker vedrørende feil på bil, båt, hus eller lignende, er det svært viktig å få dokumentert mangelen av en dyktig spesialist. Uten en spesialistuttalelse kommer man sjelden noen vei. Vi i Austin Lyngmyr har et bredt spekter av samarbeidspartnere rundt om i hele landet.