Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

Tvist med eierskifteselskap etter boligkjøp

De fleste boligkjøpere som reklamerer på mangler møter veggen i kontakt med selgers eierskifteforsikring. Svært sjeldent vil forsikringsselskapet erkjenne ansvar og tilby prisavslag eller utbedring. I de tilfellene det tilbys prisavslag vil det som oftest være langt under det mangelen koster å rette opp. Dette var tilfellet i en sak hvor advokat Jensen bistod en uheldig boligkjøper.

Kort tid etter innflytting merket klienten at muren på utsiden av huset var ustabil. Sakkyndig ble tilkalt og rapporten levnet ingen tvil. Muren måtte utbedres snarlig for å unngå utrasing.

Det ble innhentet flere tilbud hvor prisen for utbedring ble anslått til mellom kr. 250 000 – 340 000. Etter noe tid ville selgers eierskifteselskap tilby et prisavslag med kr 180 000 som endelig oppgjør. Dette tilsa at klienten ville sitte igjen med en regning på minimum kr 70 000, noe som ikke kunne aksepteres. Det var tross alt ikke snakk om standardheving.

Det ble korrespondert med eierskifteselskapet som økte sitt tilbud til kr. 200 000. Etter dette ville klienten fremdeles sitte igjen med et tap det ikke var grunnlag for etter kjøpekontrakten.

I slike sitasjoner kan man fortsette å korrespondere med eierskifteselskapet og kreve en høyere sum. Alternativt kan saken sendes til finansklagenemda eller tingretten for avgjørelse. Erfaringsmessig vil dette ta lang tid, gjerne flere måneder før saken er ferdig behandlet. Som advokat må man alltid søke etter å finne de beste løsningene for klienten. I denne saken var det viktig å få en rask avklaring da muren måtte utbedres snarlig. Det kan derfor lønne seg å tenke alternativt.

Vi visste at det var flere entreprenører som var interesserte i oppdraget med å utbedre muren. Det ble derfor tatt direkte kontakt med entreprenørene for å forhandle frem et bedre tilbud. Etter noe korrespondanse kom vi frem til en pris på kr. 200 000 for jobben. Klienten kunne dermed takke ja til tilbudet fra eierskifteselskapet uten å sitte igjen med tap.

Saken ble løst på tre uker og er et godt eksempel på at det kan lønne seg å tenke utenfor boksen for å ivareta klientens interesser.