Husleietvist

Husleietvist

Klient fikk bistand for å kreve depositum utbetalt etter utflytting

Advokat Therese Schøne bistod klient i forbindelse med tvist med tidligere utleier av boligen klient hadde flyttet fra. Motparten unnlot i lang tid å utbetale depositumet/bidra til at dette ble gjort.

Ved kontakt fra vår klient, sa utleier at han krevde nesten hele depositumsbeløpet. Grunnen til dette skal ha vært ubetalt strøm og internett. Dette kravet ble, på vegne av klient, avvist. Det ble videre bedt om at utleier kunne sende over dokumentasjon på pengene han krevde. Vår klient hadde aldri mottatt noen kopi av strømregning/dokumentasjon på beløpet i hele perioden hun hadde bodd i leiligheten.

Dokumentasjon på kravet ble aldri oversendt av utleier, og denne side opprettholdt sine anførsler ovenfor ham. På vegne av vår klient ble det også sendt krav til DNB, hvor depositumskontoen var, om utbetaling av depositumet. Etter dette har utleier 5 uker på seg for å gå til rettslige skritt dersom han bestrider utbetalingen, jf. husleieloven § 3-5 sjette ledd.

DNB mottok aldri innsigelser fra utleier. Klient fikk utbetalt hele depositumsbeløpet fra DNB.