Enighet etter arbeidstvist

Enighet etter arbeidstvist

Advokat Therese Schøne bisto en arbeidstaker som ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt.

Partene var uenige i om det handlet om et midlertidig arbeidsforhold eller ikke. Arbeidsgiver mente stillingen utløp automatisk, da arbeidstaker opprinnelig ble ansatt med lønnstilskudd fra NAV. Arbeidstaker mente hun flere ganger hadde blitt lovet å kunne fortsette i stillingen, i tillegg til at det ikke fulgte av kontrakten at stillingen utløp samtidig som lønnstilskuddet fra NAV.

Det ble på vegne av vår klient sendt stevning til Heggen og Frøland tingrett. Det ble gjennomført rettsmekling, og partene kom til enighet om at arbeidstaker mottok erstatning/lønn i oppsigelsestiden.

Flere av våre ansatte jobber mye med arbeidsrett og på arbeidstakersiden. Et klart flertall av sakene løses i forhandlinger. I de fleste av disse sakene blir det løsning i en tidlig fase, selv om det i noen saker blir nødvendig å ta saken inn til retten. Dersom du vurderer juridisk bistand mot din arbeidsgiver, er du velkommen ved å klikke inn på kontakt oss nederst på siden.