Vant boligsak i retten

Vant boligsak i retten

Klient kontaktet vårt kontor etter at vedkommende hadde kjøpt bolig og oppdaget mangler ved baderommet. Det var ikke tegnet boligkjøperforsikring, og selger hadde ikke tegnet eierskifteforsikring. Advokat Brabrand prosederte saken i retten.

Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom, grunnet skjulte mangler ved baderommet. Det ble videre anført fra saksøkersiden at det tidligere i korrespondanse var erkjent ansvar fra saksøktes side. Dette var gjennom en tidligere avtale mellom partene som en mellomløsning som ikke ble gjennomført. Det ble videre krevet erstatning for leie av annen bolig som følge av utsatt innflytting. Saksøkte anførte at det ikke forelå mangler ved boligen som vedkommende var ansvarlig for.

Hvordan boligen og baderommet var presentert i prospektet og i egenerklæringsskjemaet ble vektlagt av retten. I tillegg fikk vi medhold i at det var erkjent ansvar fra saksøktes side. Retten kom til at det forelå mangler etter avhendingslova § 3-9 annet punktum. Klient fikk tilkjent prisavslag og klient fikk også medhold i erstatning av husleietap.

Dersom du har opplevd en lignende hendelse vil vi høre fra deg. Kontakt oss på telefon 24 02 20 20 eller send oss en e-post på post@aladvokat.no – for en gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak.