Klient fikk nesten kr 900 000 i erstatning

Klient fikk nesten kr 900 000 i erstatning

Advokat Skjerpen bistod klient som ble skadet etter en bilulykke.

Skadet etter påkjørsel

Klient fikk ryggplager etter en bilulykke i 2015. Til tross for at klient ble alvorlig skadet klarte hun likevel å opprettholde inntektsgrunnlaget. Selskapet stilte spørsmål ved om det var årsakssammenheng mellom ulykken og plagene klient ga uttrykk for. Det ble innhentet en sakkyndigerklæring som konkluderte med at plagene delvis kunne henføres til ulykken. Selv om klient ikke hadde lidt et faktisk økonomisk tap utbetalte selskapet en erstatning på nesten kr 900.000,- i tillegg til advokatutgifter. Denne saken er et godt eksempel på de alminnelige erstatningsrettslige prinsippene ikke gjelder fullt ut i personskadesaker.

Yrkesskade – dekning av advokat

I bilansvarssaker dekkes i mange tilfeller utgifter til advokat av forsikringsselskapet. Har du en sak kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering. Ring oss på 24 02 20 20 eller send en henvendelse til post@aladvokat.no