Kjøp hevet – ny bil til god pris

Kjøp hevet – ny bil til god pris

Saken omhandlet vibrasjoner i ny bil. Advokatfullmektig Stian Jensen bistod en klient.

Kort fortalt vibrerte bilen ved hastigheter mellom 40-42 km/t og 56-59 km/t. Feilen var allerede forsøkt utbedret tre ganger av forhandler uten at dette hadde avhjulpet mangelen. Klient hadde forgjeves forsøkt å heve kjøpet ovenfor forhandler og ble blant annet fortalt at han var for lett på gassen. Forhandler mente at han burde kjøre fortere (øke motorens turtall), slik at vibrasjonene gav seg. Klient tok da kontakt med Austin Lyngmyr Advokatfirma for bistand.

Advokatfullmektig Jensen skrev så et prosessvarsel til forhandler med krav om heving av kjøpet. Dette ble begrunnet i at vibrasjonen utgjorde en ikke uvesentlig mangel og at avhjelpsretten til forhandler var brukt opp da de allerede hadde forsøkt å utbedre mangelen tre ganger. Jensen viste også til tidligere rettspraksis som omhandlet nettopp vibrasjoner i bil.

I korrespondansen fremkom ytterlige informasjon hvor selger nå mente vibrasjonene var en produktegenskap ved bilen. Jensen brukte forhandlers egen argumentasjon og snudde den til fordel for klient. Det ble anført at en forhandler av det aktuelle merket uansett har en plikt til å opplyse forbrukeren om den såkalte produktegenskapen. Med dette hadde saken fått to rettslige grunnlag for heving av kjøpet.

Etter noe korrespondanse aksepterte selger å betale tilbake full pris for den nå 1,5 år gamle bilen. Det ble i tillegg forhandlet frem en løsning hvor klient fikk kjøpe en ny og større bil til redusert pris.

Saken er et godt eksempel på at ikke alle tvister trenger å ende opp i rettsapparatet. I dette tilfellet hadde klient forgjeves forsøkt å nå gjennom til forhandler i flere måneder. Etter at advokatfullmektig Jensen ble kontaktet var saken løst på 4 uker.

Juridisk bistand i bilsaker

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS satser på kjøpsrett og har en stor mengde bilsaker. Vi bistår både på kjøpersiden og selgersiden – mellom private og forhandler. Vi tilbyr en gratis førstevurdering av saken og presenterer vilkår før oppdrag eventuelt inngås. Normalt vil bilforsikringen din dekke mesteparten av advokatutgiftene gjennom ordningen som kalles rettshjelpsdekning. Dette sjekker vi for deg. Ta gjerne kontakt, og du hører fra en av våre medarbeidere som håndterer bilsaker. Ring oss på telefon 24 02 20 20 eller send oss en henvendelse på post@aladvokat.no