Erstatning etter påvist yrkessykdom

Erstatning etter påvist yrkessykdom

Klient mottok en erstatning på nesten kr 500 000 etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient hele veien.

Saksgangen

Klient fikk godkjent astma som yrkessykdom og klarte ikke lengre å stå i arbeid. I yrkessykdomssaker vurderer selskapets egne leger når sykdommen først viser seg i skadelidtes pasientjournal. Kommer selskapets lege til at sykdommen viser seg utenfor deres dekningsperiode avviser de saken. Problemet i nærværende sak var at det var to forsikringsselskaper som ikke ble enige om når sykdommen ble konstatert. Følgelig nektet begge selskapene å erkjenne ansvar. Da begge selskapene avviste saken, sendte Skjerpen saken over til yrkesskadeforsikringsforeningen. Yrkesskadeforsikringsforeningen konkluderte deretter hvilket selskap som skulle bære ansvaret. Klient mottok kort tid etter at beslutningen ble fattet en erstatning på nesten 500.000,-.

Yrkesskade – dekning av advokat

I yrkessykdomssaker / yrkesskadesaker dekkes i mange tilfeller utgifter til advokat av forsikringsselskapet. Har du en sak er det gratis å ta kontakt for å få vurdert din sak. Ring oss på 24 02 20 20 eller send en henvendelse til post@aladvokat.no