Motorhavari – klient ble frifunnet

Motorhavari – klient ble frifunnet

Saken gjelder kjøp og salg av en syv år gammel bil til kr 175.000,-. Etter kjøring på i overkant av 6000 kilometer havarerte motor på bilen. Kjøpers advokat tok saken inn for Forbrukertvistutvalget og krevet heving av kjøpet, samt kr 50.000,- i erstatning.

Det ble anført at det forelå mangler ved bilen ved overtakelsen, og videre ble det anført at kjøpsloven § 21 stiller en generell presumsjon for at manglene var tilstede ved risikoens overgang selv om de først viste seg senere.

Advokat Helle Brabrand bisto selger i saken for Forbrukertvistutvalget. Utvalget la til grunn at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort eller dokumentert at manglene forelå på kjøpstidspunktet. Videre fikk innklagede medhold i at det var en uriktig tolkning av kjøpsloven § 21 fra klagers side.

Klient ble frifunnet for hevingskravet og erstatningskravet. Det ble imidlertid satt et skjønnsmessig prisavslag på kr 5 000,- fordi bilen tidligere var benyttet til en demonstrasjonsbil, og dette ikke var opplyst fra selgers side.

Austin Lyngmyr & CO Advokatfirma AS har mange bilsaker og kjøpsrettssaker. Dette er et satsningsområde for oss. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en bilsak eller en annen kjøpssak.